Nulurencontract / oproepcontract modelovereenkomst

29.50 excl. btw

Het DFO model arbeidscontract nulurencontract of oproepcontract is geactualiseerd naar de aanpassingen van de wetgeving per 1 augustus 2022, inclusief een extra passage in het kader van de eisen die de AVG stelt.

In samenwerking met arbeidsrechtadvocaten heeft Bureau DFO een nulurencontract ontwikkeld. In dit arbeidscontract wordt rekening gehouden met zaken die specifiek bij assurantiekantoren spelen, zoals de bescherming van de assurantieportefeuille en de eisen uit de Wft.

Er zijn bepalingen opgenomen over deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit. Ook is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen en worden duidelijke regels gesteld aan het aannemen van geschenken en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Het arbeidscontract bevat een toelichting. Het nulurencontract of oproepcontract kent de volgende bepalingen:

 • Duur van de arbeidsovereenkomst;
 • Procedure tussentijdse opzegging (aanzegplicht en opzegtermijn);
 • Werkzaamheden en arbeidsduur (wanneer wel en niet oproepen);
 • Salaris en vakantietoeslag;
 • Reiskosten;
 • Vakantie;
 • Ziekte;
 • Pensioen;
 • Deskundigheid en opleiding;
 • Integriteit;
 • Geheimhouding;
 • Nevenfuncties en -activiteiten inclusief objectieve rechtvaardigheidsgronden;
 • Non-concurrentie en relatiebeding;
 • Postcontractueel re-integratiebeding (is relevant bij eigen risicodrager);
 • Geen portefeuillerecht;
 • (Eenzijdige) wijzigingen;
 • Privacy.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nodig?
Heb je een model van een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nodig
Deze kan je ook bij ons bestellen: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

X