SKU 3055 Categorieën: ,

Functioneren, beoordelen en motiveren

75.00 excl. btw

Het houden van gesprekken met medewerkers is voor leidinggevenden het belangrijkste instrument om hun leidinggevende functie invulling te geven.

Door met elkaar te praten wordt duidelijk wat de verwachtingen tussen leidinggevende en medewerkers zijn. Voor de medewerker is het prettig te weten wat er van hem of haar in de betreffende functie wordt verwacht. Dat geeft duidelijkheid.

Voor de leidinggevende is het prettig te weten waar de medewerker behoefte aan heeft. Misschien heeft de medewerker behoefte aan meer begeleiding bij het werk of misschien heeft de medewerker een idee, zodat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden.

Duidelijkheid in verwachtingen en afspraken voorkomt veel ergernis en maakt de samenwerking effectiever.

Bureau DFO heeft een set formulieren beschikbaar die een leidinggevende kan gebruiken om dergelijke gesprekken in goede en uniforme banen te leiden. De set bestaat uit:

  • Een afsprakenformulier
  • Een beoordelingsformulier (+ toelichting)
  • Een functioneringsformulier (+ toelichting)
  • Een motivatieformulier (+ toelichting).
X