Modelovereenkomst Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

49.50 excl. btw

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt in sommige situaties de aanstelling van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld altijd voor overheidsorganen of –instanties, maar ook voor bedrijven die consumenten regelmatig en stelselmatig observeren, of bedrijven die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Het is verstandig om de rechtsverhouding tussen een bedrijf / verwerkingsverantwoordelijke en de persoon die als FG wordt ingehuurd, in een overeenkomst vast te leggen, waarin afspraken worden gemaakt over de rechten en verplichtingen van beide partijen in het kader van de uitoefening van de functie van FG.

Bureau DFO biedt twee varianten voor een dergelijke overeenkomst:

  1. Een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een medewerker in loondienst van het bedrijf, waarbij de medewerker de functie van FG gaat vervullen;
  2. Een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een FG, die, buiten loondienstverband, wordt ingehuurd om de functie van FG te vervullen.
X