Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

35.00 excl. btw

Het DFO model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geactualiseerd naar de aanpassingen van de wetgeving per 1 augustus 2022. In het model tref je een modeltekst aan voor het hele contract met een toelichting op diverse onderdelen, inclusief een extra passage waarmee u voldoet aan de AVG.

De overgrote meerderheid van nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt afgesloten voor bepaalde tijd.

Bureau DFO heeft een nieuw modelcontract laten opstellen door een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat. Het model is specifiek bestemd voor medewerkers van financiële advieskantoren.

Let bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten onder meer op de volgende zaken:

  • Proeftijd is niet meer toegestaan bij arbeidsovereenkomst met een duur van 6 maanden of korter;
  • Tijdens de proeftijd gelden bepaalde voorwaarden. Deze zijn in de arbeidsovereenkomst opgenomen;
  • Nevenwerkzaamheden mogen niet verboden worden, tenzij werkgever een objectieve rechtvaardigheidsgrond heeft. Deze gronden staan in het model benoemd;
  • Er gelden nieuwe regels ten aanzien van opleidingskosten en het wel of niet kunnen verrekenen van deze kosten bij het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Onder voorwaarden kan ook in een arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding en relatiebeding worden opgenomen. In de overeenkomst worden deze voorwaarden benoemd waarom toch een non-concurrentie en relatiebeding is opgenomen;
  • Bij een voortgezette arbeidsovereenkomst mag geen proeftijd worden overeengekomen;
  • Ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden eisen en procedures voor beëindiging van de overeenkomst;
  • Wanneer oproepkrachten structureel werken, maar er tijdelijk geen werk is, moet soms toch loon worden doorbetaald;
  • Wees alert op de AVG;
  • Is het kantoor eigen risicodrager, wees dan alert op een goed postcontractueel re-integratiebeding;

Arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd nodig?
Wil je ook een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
Bestel deze dan samen als een pakket: Arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd)

Wist je dat we ook een contract hebben voor oproepkrachten? Deze kan je los bestellen: Nulurencontract / oproepcontract modelovereenkomst

X