Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

29.50 excl. btw

In de DFO model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd treft u een modeltekst aan voor het hele contract en met een toelichting op diverse onderdelen , inclusief een extra passage waarmee u voldoet aan de AVG.

De overgrote meerderheid van nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt afgesloten voor bepaalde tijd. De wetgeving voor dit type contracten is veranderd met ingang van 1 januari 2020 (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Bureau DFO heeft een geheel nieuw model contract laten opstellen door een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat. Het model is specifiek bestemd voor medewerkers van financiële advieskantoren.

Let bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten onder meer op de volgende zaken:

  • Proeftijd is niet meer toegestaan bij arbeidsovereenkomst met een duur van 6 maanden of korter;
  • Bij een voortgezette arbeidsovereenkomst mag geen proeftijd worden overeengekomen;
  • Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de einddatum het einde van de arbeidsovereenkomst aanzeggen;
  • De bewijslast van de aanzegging rust bij de werkgever;
  • Wanneer oproepkrachten structureel werken, maar er tijdelijk geen werk is, moet soms toch loon worden doorbetaald;
  • Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan alleen in specifieke situaties een concurrentiebeding en/of relatiebeding worden opgenomen;
  • Wees alert op de AVG.

Arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd)
Heeft u ook een model van een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nodig?
Bestel deze dan samen als een pakket:  Arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd)

X