Notitie concurrentiebeding

49.50 excl. btw

Bureau DFO geeft in samenwerking met Mr. Renate Kerkhof notities uit met daarin juridische getoetste modellen. Mr. Kerkhof is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Sinds vele jaren ondersteunt zij in samenwerking met DFO financiële dienstverleners waardoor zij een bijzondere kennis van onze sector in relatie tot het arbeidsrecht heeft opgebouwd. Hierdoor is zij in staat algemene juridische lijnen op praktische wijze naar onze sector te vertalen.

Op verzoek van Bureau DFO heeft Mr. Kerkhof een notitie geschreven over het concurrentiebeding en daarin de antwoorden op de door financieel dienstverleners aan Bureau DFO meest gestelde vragen op het gebied van het concurrentie en relatiebeding

Dit betreft vragen zoals:

  • Hoe zit het met het concurrentiebeding bij verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten;
  • Welke belangenafweging maakt de rechter tussen werkgever en werknemer:
  • Kan de werkgever wel een boete afspreken bij schending van het concurrentiebeding;
  • Ik wil een werknemer in dienst nemen die zelf een concurrentiebeding heeft. raakt mij dat als nieuwe werkgever?
  • Valt het benaderen van relaties via sociale media onder het concurrentiebeding?

In de notitie krijgt u niet alleen op deze en een groot aantal ander praktische vragen een antwoord. Ook treft u een aantal juridische modellen aan:

  • Goed geformuleerd concurrentie-en relatiebeding
  • voorbeeld bevestiging concurrentiebeding bij verlening contract voor bepaalde tijd;
  • relatiebeding dat benaderen van relaties via sociale media verbiedt
  • geclausuleerde toestemming indiensttreding ex medewerker bij concurrent
  • bevestiging handhaving concurrentiebeding bij functiewijziging
X