SKU 100185 Categorieën: ,

Nazorgpakket AOV

39.50 excl. btw

Nazorg op een AOV is belangrijk voor een ondernemer. Hij moet in principe gedurende zijn gehele werkzame leven als ondernemer kunnen rekenen op een voorziening die hem inkomenszekerheid geeft als hij door onvoorziene omstandigheden arbeidsongeschikt wordt en niet zijn normale inkomen uit arbeid kan verwerven. Niet voor niets wordt deze dienstverlening door veel intermediairs aan hun AOV-klanten aangeboden, ook na de invoering van het provisieverbod voor onder meer AOV’s.

Het geven van invulling aan deze nazorg moet goed worden georganiseerd. Vaste controlemomenten waarbij op een gestructureerde manier wordt gevraagd naar mogelijke wijzigingen in de persoonlijke situatie van de ondernemer zijn goed in te bouwen in de agendering binnen uw kantoor.

Bureau DFO heeft een brievenpakket ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. Dit brievenpakket bestaat uit:

  • Een brief waarin u aangeeft dat nazorg belangrijk is en waarin u gericht vraagt naar wijzigingen bij de ondernemer;
  • Rappelbrieven voor de situatie waarin de ondernemer niet op uw verzoek reageert;
  • Modelbrieven voor de situaties waarin de door de klant gegeven reactie geen, of juist wel, aanleiding geeft om hem nader te adviseren over aanpassing van de AOV.

De modelbrieven worden aangeleverd als Word-bestand. Dat betekent dat u de brieven kunt personaliseren, en hierin nog wijzigingen kunt aanbrengen. Na afronding van uw bestelling ontvangt u de modelbrieven via e-mail.

X