SKU 100060 Categorieën: ,

Checklist adviesdossier AOV

32.50 excl. btw

De Checklist adviesdossier AOV is een handige controlelijst waarmee kan worden gecontroleerd of een adviesdossier voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoet aan de eisen uit de Wft van passendheid en reconstrueerbaarheid.

De checklist bevat een uitgebreid aantal controlepunten om na te gaan of de voor het advies relevante informatie in voldoende mate is uitgevraagd, of de vereiste berekeningen, scenario’s en vergelijkingen in het dossier aanwezig zijn en of het advies in voldoende mate teruggrijpt op de ingewonnen informatie. Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit het AFM-onderzoek naar de advieskwaliteit ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (2015).

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal andere checklists die Bureau DFO beschikbaar heeft.

X