Nazorgportal: Focus op onderhoud financiële producten

195.00 excl. btw

Wilt u de DFO Nazorgportal bestellen? Dit hoeft niet via de winkelwagen.
U kunt hier klikken: ‘Aanmelden op de DFO Nazorgportal.

Onderhoud van financiële producten is hot. Niet alleen leeft het besef bij adviseurs dat klanten veel van hen verwachten als het gaat om dienstverlening ná het adviseren en bemiddelen van financiële producten. Ook toezichthouder AFM heeft in haar wetgevingsbrief van dit jaar aangegeven te kijken of nazorg (de zorgplicht na het afsluiten van het financiële product) wat strakker in wetgeving kan worden verankerd.

Hoog tijd dus om als kantoor goed na te denken over de manier waarop u de nazorg invulling wilt geven. Vooralsnog geldt het uitgangspunt dat uw verplichtingen in het kader van nazorg voornamelijk worden bepaald door afspraken die u samen met uw klant daarover hebt gemaakt. De Wft zegt namelijk niet zo heel veel over wat u behoort te doen nadat een financieel product tot stand is gekomen. Eigenlijk is in de Wft alleen artikel 4:20 lid 3 vermeldenswaard; dit artikel bepaalt dat u de klant moet informeren wanneer zich relevante wijzigingen hebben voorgedaan in (externe) omstandigheden zoals die er waren ten tijde van het afsluiten van het financiële product. Dat gaat dan met name om wijzigingen in het product zelf, of in wijzigingen in wetgeving die relevant zijn voor de werking of de financiering van het financiële product.

De financiële dienstverlener zit dus zelf in de driver’s seat als het gaat om het bepalen van omvang, frequentie en diepgang van zijn eigen nazorgverplichtingen. Probleem is alleen dat veel kantoren het lastig vinden om concrete nazorgwerkzaamheden vast te leggen.

Nazorgportal Bureau DFO

Bureau DFO wil u daar graag bij helpen: we hebben een Nazorgportal voor u ingericht. In de portal vindt u een scala aan modeldocumenten, achtergrondinformatie, publicaties van de AFM over het onderwerp nazorg, en we hebben ook veel jurisprudentie van Kifid en rechters over nazorgkwesties voor u verzameld en gerubriceerd. Op dit moment vindt u er:

 • 37 modeldocumenten DFO
 • 5 AFM-documenten
 • 92 gevallen van jurisprudentie

Natuurlijk volgt Bureau DFO voor u ook de nieuwe ontwikkelingen, zodat u volledig geïnformeerd bent en blijft over alles wat met nazorg door de financiële dienstverlener te maken heeft.

De commerciële waarde van de modeldocumenten op de Nazorgportal (voorbeeldbrieven, abonnementsvoorwaarden, opdrachtbevestigingen met betrekking tot nazorg, checklists voor onderhoudsgesprekken, en nog veel meer) is nu al meer dan € 500,-! Na aanmelding kunt u alle informatie en documenten downloaden, opslaan op uw computer en bewerken. Wij blijven deze site aanvullen met nieuwe informatie.

Wat vindt u allemaal op het Nazorgportal?

 • Een groot aantal opdrachtbevestigingen voor diverse financiële producten
 • Checklists voor onderhoudsgesprekken over diverse financiële producten
 • Waarschuwingsbrieven aan klanten die een polis willen opzeggen
 • Abonnementsvoorwaarden particulier schade
 • Abonnementsvoorwaarden hypotheken en bijverbanden
 • Brieven aan klanten over het al dan niet voortzetten van nazorg
 • Procesbeschrijvingen en checklists voor schadebehandeling
 • Reader verkeersrecht
 • Brieven voor schadebehandeling motorrijtuigen
 • Documentatieset rentemiddeling
 • Diverse AFM-publicaties over nazorgabonnementen
 • Heel veel jurisprudentie van Kifid en civiele rechters over de zorgplicht van financiële dienstverleners

Kosten voor aanmelding zijn eenmalig €195, – exclusief btw per kantoor.

U kunt zich hieronder direct aanmelden. Dit hoeft niet via de winkelwagen

Wilt u de DFO Nazorgportal bestellen? Dit hoeft niet via de winkelwagen.
U kunt hier klikken: ‘Aanmelden op de DFO Nazorgportal.

Agaat van Ekeren helpt u dan graag verder!

X