Echtscheiding: Uitleg aanpak afwikkeling lijfrente bij scheiding en vastlegging hiervan in convenant

75.00 excl. btw

In dit document wordt de afwikkeling van een lijfrente bij een scheiding stap voor stap toegelicht.
Eerst wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden om een lijfrentevoorziening toe te delen. Vervolgens wordt gekeken naar de fiscale gevolgen van de gemaakte keuzes.

Hierbij wordt stilgestaan bij:

  • de belastbare periodieke uitkering en verstrekking
  • de persoonsgebonden aftrek
  • de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet
  • de mogelijkheid om vrij toe te rekenen in het jaar van ontbinding van het fiscaal partnerschap en het toepassen van belastinglatenties

Ook bevat dit document een concepttekst voor de fiscale afwikkeling van de lijfrente in het echtscheidingsconvenant.

X