SKU 100169 Categorieën: ,

Klantformulier nazorg hypothecair krediet

19.50 excl. btw

Een groeiend aantal hypotheekadviseurs biedt in min of meer gestandaardiseerde vorm nazorg aan hypotheekklanten. Een vast onderdeel van deze nazorg is de periodieke controle of de afgesloten hypotheek en de bijverbanden nog passen bij de klant.

Via het aan de klant versturen van dit klantformulier kan op efficiënte wijze een eerste controle van mogelijke wijzigingen plaatsvinden. Het formulier bevat een groot aantal onderwerpen waarop aan de zijde van de klant wijzigingen kunnen plaatsvinden. De klant kan daarbij per onderwerp aangeven of er een wijziging heeft plaatsgevonden, en zo ja, wat de aard van de wijziging is. De adviseur kan vervolgens aan de hand van het ontvangen ingevulde formulier een inschatting maken of de opgegeven wijzigingen aanleiding geven om uitgebreider met de klant in gesprek te gaan.

U ontvangt het klantformulier als Word-bestand, zodat u het kunt aanpassen aan uw eigen situatie of huisstijl. Ook kunt u er op deze manier voor kiezen om het klantformulier per post of per mail aan de klant te sturen.

X