SKU 3075 Categorieën: ,

Studieovereenkomst

50.00 excl. btw

Bureau DFO krijgt regelmatig de vraag hoe het beste de afspraken tussen werkgever en medewerker over het volgen van opleidingen vastgelegd kunnen worden. Voor het vastleggen van afspraken omtrent het volgen van opleidingen heeft Bureau DFO een studieovereenkomst ontwikkeld.

Door de wijziging in de wetgeving heeft een werkgever het recht, en zelfs de plicht, eisen te stellen aan het opleidingsniveau van de medewerkers. Werkgever en werknemer zullen hierover in redelijkheid afspraken met elkaar moeten maken.

Voor een werkgever is het redelijk zolang de opleidingseisen betrekking hebben op de aard en de inhoud van de functie van de werknemer. Voor een werknemer is het redelijk zolang er ook rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer

Belangrijk is het om met de werknemer goede afspraken te maken over de volgende elementen:

  • Welke opleiding wordt vereist voor de functie
  • Wanneer en bij welke organisatie wordt de opleiding gevolgd
  • Welke kosten worden door de werkgever vergoed
  • In hoeverre mag de opleiding in de tijd van de werkgever gevolgd worden
  • Wanneer moet de opleiding afgerond zijn
  • Wat zijn de sancties als de werknemer de opleiding niet kan afronden met een diploma
  • Hoe is de terugbetaling geregeld bij beëindiging van het dienstverband en wanneer de opleiding niet succesvol wordt afgerond

Op de CD ‘Studieovereenkomst’ wordt een model aangereikt voor een studieovereenkomst die gesloten kan worden tussen werkgever en werknemer bij het starten van een nieuwe opleiding

Daarnaast worden twee modelbrieven aangereikt die gebruikt kunnen worden als de medewerker is gezakt voor het examen of als de medewerker weigert een opleiding te volgen.

X