SKU 3075 Categorieën: ,

Studieovereenkomst

50.00 excl. btw

Op 1 augustus 2022 zijn een aantal bepalingen in het arbeidsrecht aangepast. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de vergoeding van kosten van opleidingen die een werknemer op grond van een CAO of Wet moet volgen.

Het gaat dan niet alleen om de kosten van de opleiding zelf, maar ook om de kosten van reizen en studiemateriaal én om de vraag of de studie in de uren van de werkgever gevolgd mogen worden of in de privé tijd van de werknemer.

Tegelijkertijd heeft de werkgever, onder meer op grond van de Wft, de eis om te borgen dat personen die onzer zijn of haar verantwoordelijkheid klantcontact hebben vakbekwaam zijn en blijven.

Het is belangrijk is het om met de werknemer goede afspraken te maken. Waarbij dus een onderscheid gemaakt kan worden tussen de opleidingen die wettelijk verplicht zijn en de zogenaamde “bovenwettelijke” opleidingen. Onderwerpen waarvan het goed is hierover vooraf duidelijke afspraken te zijn onder meer:

 • Welke opleiding wordt vereist voor de functie
 • Wanneer en bij welke organisatie wordt de opleiding gevolgd
 • Welke kosten worden door de werkgever vergoed
 • In hoeverre mag de opleiding in de tijd van de werkgever gevolgd worden
 • Wanneer moet de opleiding afgerond zijn
 • Wat zijn de sancties als de werknemer de opleiding niet kan afronden met een diploma
 • Hoe is de terugbetaling geregeld bij beëindiging van het dienstverband en wanneer de opleiding niet succesvol wordt afgerond

Bij bestelling ontvang je:

 1. Een model voor een studieovereenkomst die gesloten kan worden tussen werkgever en werknemer;
 2. Een toelichting op dit model bij het starten van een nieuwe opleiding, inclusief een toelichting erop;
 3. Een modelbrief die gebruikt kan worden indien de medewerker is gezakt voor een voor zijn functie relevant vakdiploma;
 4. Een modelbrief die gebruikt kan worden ten behoeve van een medewerker die weigert een opleiding te volgend die de werkgever voor diens functioneren belangrijk vindt.
X