SKU 900010 Categorieën: ,

Controle op eerder faillissement

30.00 excl. btw

Het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen verplicht financiële dienstverleners om te controleren of iemand eerder bij een faillissement betrokken is geweest voordat zij iemand onder hun verantwoordelijkheid adviezen laten geven op het gebied van financiële diensten. In het dossier dat de werkgever van de betrokkenen heeft dient het bewijs van deze controle aanwezig te zijn.

Om welke personen gaat het

Het gaat om alle personen die na 1 januari 2006 onder uw verantwoordelijkheid adviezen zijn gaan geven op het gebied van financiële diensten of een toelichting op deze diensten. Deze personen kunnen zijn:

  • medewerkers in loondienst
  • uitzendkrachten
  • freelancers

Kortom alle personen die uit uw naam consumenten adviseren over financiële diensten.

Eigen verklaring is onvoldoende

Het is onvoldoende om in de sollicitatieprocedure aan de kandidaat te vragen of hij eerder betrokken is geweest bij een faillissement. Zelfs niet wanneer de kandidaat een verklaring daarover ondertekent. De financieel dienstverlener dient zelf te controleren of de kandidaat wel of niet eerder betrokken is geweest bij een eerder faillissement.

Zowel zakelijke als privé faillissementen

Van belang zijn zowel een eventueel privé faillissement van de kandidaat als een faillissement van een onderneming waarbij de kandidaat als bestuurder betrokken was.

Bewijs controle archiveren

De financieel dienstverlener dient te kunnen bewijzen dat hij de controle heeft uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat het resultaat van de controle onderdeel uitmaakt van het personeelsdossier.

Controle via Bureau DFO
Bureau DFO heeft een abonnement op het Nationaal Faillissementsregister genomen. Via dit register kan op snelle wijze worden gecontroleerd of iemand eerder bij een faillissement is betrokken.
Stap 1
Plaats dit product in uw winkelwagen.
Stap 2
Vervolg de bestelprocedure en vul in het opmerkingenveld de achternaam, voorletters en geboortedatum van de kandidaat in en voltooi het bestelproces.
Per bestelling kunnen meerdere personen meegegeven worden. U vult daarvoor de andere namen in en voegt per persoon een product toe aan de winkelwagen. (voor twee personen moeten er dus 2 faillissementscontroles worden toegevoegd aan de winkelwagen).
Stap 3
Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van Bureau DFO binnen enkele dagen een schriftelijke bevestiging of de kandidaat wel of niet eerder failliet is verklaard. Dit document volstaat om aan te tonen dat u de controle hebt uitgevoerd. U kunt het document archiveren in uw personeelsdossier.

Advies: alle nieuwe medewerkers van na 1 januari 2006 controleren

Zoals aangegeven geldt de verplichting voor alle personen die na 1 januari 2006 onder de verantwoordelijkheid van de financieel dienstverlener zijn gaan werken. Bureau DFO heeft de indruk dat in veel gevallen werkgevers niet van deze eis op de hoogte zijn waardoor er mensen werken voor wie deze controle niet is uitgevoerd.

Bij een controle op het kantoor is het op zijn minst slordig dat deze verplichting niet is nagekomen. Wij adviseren daarom om, indien deze controle op eerdere faillissementen niet heeft plaatsgevonden, dit alsnog te doen. Daarmee geeft u in ieder geval blijk de intentie te hebben aan de nieuwe eisen van de Wet op het financieel toezicht te willen voldoen.

Wel betrokken bij eerder faillissement dan afweging maken

Indien blijkt dat een kandidaat medewerker wél eerder bij een faillissement betrokken is geweest dan betekent dit niet dat de kandidaat onder geen enkele voorwaarde onder uw verantwoordelijkheid mag werken.

De AFM staat het de financiële dienstverlener toe zelf een afweging te maken of het eerdere faillissement wel of niet een belemmering zou moeten vormen om als adviseur op het gebied van financiële diensten actief te zijn. Bij een faillissement dat is veroorzaakt door bijvoorbeeld ziekte of een faillissement dat lang geleden is uitgesproken kan de afweging anders uitvallen dan bij faillissement dat recentelijk is uitgesproken en waarbij getwijfeld kan worden aan de integriteit van de gefailleerde. De afweging die de ondernemer maakt, indien de kandidaat inderdaad eerder bij een faillissement betrokken is geweest, dient eveneens te worden opgeslagen in het personeelsdossier.

Kosten

Afhankelijk van het resultaat van de controle bedragen de kosten:

  • Geen faillissement gevonden. De kosten bedragen € 30,– per persoon (exclusief btw)
  • Wel faillissement gevonden, u ontvangt dan de faillissementsinformatie inclusief de betrokken personen / bestuurders
    • De kosten bedragen € 50,– per persoon (exclusief btw)
    • Worden er meer faillissementen gevonden dan zijn de kosten € 25,– per persoon (exclusief btw) per extra gevonden faillissement

 

Downloads: Voorbeeldrapport niet failliet en Voorbeeldrapport wel failliet

X