Stageovereenkomst

35.00 excl. btw

Bureau DFO biedt een model aan voor een stageovereenkomst. Het achterliggende doel van deze overeenkomst is, dat er geen misverstand over mag bestaan dat met de stagiair geen arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wordt gesloten.

X