SKU 100151 Categorieën: ,

Notities Versobering arbeidsvoorwaarden en Concurrentiebeding

55.00 excl. btw

Notitie Versobering Arbeidsvoorwaarden

In deze notitie krijgt u op praktische wijze uitgelegd wanneer arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) mogen worden gewijzigd. Daarnaast krijgt u antwoord op de meest voorkomende vragen over versobering van arbeidsvoorwaarden en aanpassing van daaraan gerelateerde arbeidsomstandigheden.

Tevens biedt deze notitie een groot aantal voorbeeldteksten, te weten:

 • Brief bevestiging wederzijds goedvinden wijziging
 • Clausule vergoeding privégebruik mobiele telefoon
 • Brief 70% doorbetalen loon bij ziekte ipv 100%
 • Clausule herziening thuiswerk mogelijkheid

Bonusbepaling

 • Clausule opleiding en vergoeding
 • Bepaling verplichte vakantiedagen
Notitie Concurrentiebeding

In deze notitie vindt u antwoorden op meest gestelde vragen op het gebied van het concurrentie en relatiebeding in de financiële branche

Het gaat om vragen zoals:

 • Hoe zit het met het concurrentiebeding bij verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten;
 • Welke belangenafweging maakt de rechter tussen werkgever en werknemer:
 • Kan de werkgever wel een boete afspreken bij schending van het concurrentiebeding;
 • Ik wil een werknemer in dienst nemen die zelf een concurrentiebeding heeft. raakt mij dat als nieuwe werkgever?
 • Valt het benaderen van relaties via sociale media onder het concurrentiebeding?

Daarnaast ontvangt u een aantal juridische modellen:

 • Concurrentie-en relatiebeding
 • Voorbeeldbevestiging concurrentiebeding bij verlening contract voor bepaalde tijd;
 • Relatiebeding dat benaderen van relaties via sociale media verbiedt
 • Geclausuleerde toestemming indiensttreding ex medewerker bij concurrent
 • Bevestiging handhaving concurrentiebeding bij functiewijziging

Deze notities zijn gemaakt in samenwerking met mr. R. Kerkhof, advocaat en partner verbonden aan het in arbeidsrecht gespecialiseerde kantoor Anders Arbeidsrecht.

X