Opdrachtbevestiging overlijdensrisicoverzekering

29.50 excl. btw

Model opdrachtbevestiging overlijdensrisicoverzekering in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning ten aanzien van een overlijdensrisicoverzekering.

Daarbij hebt u de mogelijkheid om afspraken te maken over de werkzaamheden tijdens de advies- en bemiddelingsfase, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase. Het document wordt aangeleverd in Word-formaat, zodat u zelf toevoegingen en wijzigingen kunt aanbrengen en desgewenst items kunt schrappen.

Nu de AVG van kracht is hebben wij de opdrachtbevestiging overlijdensrisicoverzekering voorzien van een korte passage waarin wordt gemeld dat in het kader van uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast is de opdrachtbevestiging ook aangepast naar aanleiding van de Kifid-uitspraak over de zorgplicht van financiële dienstverleners tijdens de looptijd van een overlijdensrisicoverzekering.

Hieronder vindt u een overzicht van andere beschikbare en geactualiseerde model opdrachtbevestigingen, inclusief AVG passage.

X