Opdrachtbevestiging uitvaartverzekering

29.50 excl. btw

Modelbrief opdrachtbevestiging uitvaartverzekering waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de uitvaartverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

Het document wordt aangeleverd in Word-formaat, zodat u zelf toevoegingen en wijzigingen kunt aanbrengen en desgewenst items kunt schrappen.

Nu de AVG van kracht is hebben wij de opdrachtbevestiging uitvaartverzekering voorzien van een korte passage waarin wordt gemeld dat in het kader van uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van andere beschikbare en geactualiseerde model opdrachtbevestigingen, inclusief AVG passage.

X