Resultaat 1–16 van de 29 resultaten wordt getoond

modelovereenkomst

Echtscheiding: Pakket ouderschapsplan

Pakket ouderschapsplan

  • modeldocument ouderschapsplan één kind
  • modeldocument ouderschapsplan meerdere kinderen
  • werkblad ouderschapsplan

Indien er sprake is van minderjarige kinderen, dient er bij een (echt)scheiding altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld.

125.00 excl. btw In winkelmand
ouderschapsplan

Echtscheiding: Modeldocument ouderschapsplan voor 1 kind

Indien er sprake is van een minderjarig kind, dient er bij een (echt)scheiding altijd een ouderschapsplan voor 1 kind te worden opgesteld. Ook samenwoners zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor de minderjarige kinderen waarover zij gezamenlijk het gezag hebben.

75.00 excl. btw In winkelmand
ouderschapsplan

Echtscheiding: Modeldocument ouderschapsplan meerdere kinderen

Indien er sprake is van minderjarige kinderen, dient er bij een (echt)scheiding altijd een ouderschapsplan voor meerdere kinderen te worden opgesteld. Ook samenwoners zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor de minderjarige kinderen waarover zij gezamenlijk het gezag hebben.

75.00 excl. btw In winkelmand
werkblad ouderschapsplan

Echtscheiding: Werkblad ouderschapsplan

Dit werkblad is opgesteld ten behoeve van de scheidingsconsument. Hierin komen een aantal onderwerpen aan de orde waarover cliënten na dienen te denken. Deze onderwerpen zijn niet limitatief.

45.00 excl. btw In winkelmand
Model

Opdrachtbevestiging overlijdensrisicoverzekering

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning ten aanzien van een overlijdensrisicoverzekering. Daarbij hebt u de mogelijkheid om afspraken te maken over de werkzaamheden tijdens de advies- en bemiddelingsfase, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Echtscheiding: Model dienstverleningsovereenkomst

Deze dienstverlenings-overeenkomst is als model opgesteld ervan uitgaande dat u als gebruiker alleen op het terrein van echtscheidingsbegeleiding activiteiten verricht. Met het opstellen van dit document hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener.

100.00 excl. btw In winkelmand

Inventarisatieformulier Uitkeringsproduct

Met behulp van dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de doelstellingen, kennis en ervaring, en de risicobereidheid van de klant met betrekking tot uitkeringsproduct (bijv. een direct ingaande lijfrente) in kaart brengen.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Checklist onderhoudsgesprek vermogensopbouwproduct

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een vermogensopbouwproduct (kapitaalverzekering, beleggingspolis, spaarproduct, etc.) aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand

Checklist adviesdossier vermogensopbouwproduct

Controlelijst waarmee de adviseur of de feitelijk leidinggevende kan beoordelen of het adviesdossier m.b.t. een vermogensopbouw-product voldoet aan de eisen van passendheid en reconstrueerbaarheid. Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de ‘Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’ van de AFM.

27.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging uitkeringsproduct

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning voor een uitkeringsproduct. U kunt dit model uitkeringsproduct gebruiken bij een direct ingaande lijfrente of pensioen, een gouden handdruk, een schenking of erfenis, etc.

29.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging uitvaartverzekering

Modelbrief waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de uitvaartverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
Model

Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

95.00 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Opdrachtbevestiging vermogensopbouwproduct

Modelbrief waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van het vermogensopbouwproduct, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatieformulier vermogensopbouwproduct

Dit formulier biedt een leidraad voor de inventarisatie van de doelstellingen, de kennis en ervaring, en de risicobereidheid van de particuliere klant op het gebied van vermogensopbouwproducten zoals kapitaalverzekeringen en (bank)spaarproducten. U gebruikt dit formulier samen met het Algemeen Inventarisatieformulier particuliere relatie.

42.50 excl. btw In winkelmand

Formulieren Tweedepijler pensioen

Bureau DFO heeft documenten ontwikkeld die u helpen bij het adviseren van tweedepijler pensioenproducten. Het betreft twee formulieren die u kunt gebruiken tijdens de inventarisatie van de benodigde informatie, en een checklist voor de controle van het adviestraject achteraf.

75.00 excl. btw In winkelmand
X