Handboek hypotheektraject van A tot Z

240.00 excl. btw

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij hypothecair krediet biedt Bureau DFO hulpmiddelen, want een financieel dienstverlener die vandaag de dag aan alle eisen wil voldoen, moet op veel aspecten letten. Niet alleen de Wft legt eisen op, maar ook de calculerende en veeleisende klant maakt dat de dienstverlening tot in de puntjes geregeld moet zijn. Dat betekent dus niet alleen dat de bedrijfsprocessen op orde moeten zijn en dat de adviesdossiers moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Ook de vastlegging van de dienstverlening luistert nauwer dan voorheen; daardoor omschrijf je immers je eigen zorgplicht.

Bij hypothecair krediet biedt Bureau DFO diverse hulpmiddelen. Het betreft hier zowel hulpmiddelen op het gebied van Wft-compliance als hulpmiddelen die in het civiele recht van nut kunnen zijn.

Alles over hypotheken overzichtelijk bij elkaar

Deze hulpmiddelen zijn nu gebundeld. Alle stadia van het hypotheektraject komen aan de orde: van de vastlegging van de opdracht tot dienstverlening tot aan het onderhoudsgesprek tijdens de nazorgfase. Het doel is dat je helder voor ogen komt te staan wat de stadia zijn binnen een dienstverleningstraject op het gebied van hypothecair krediet, hoe je de verschillende stadia kunt afperken (van belang voor de afbakening van je dienstverlening!), en hoe je daarover concrete afspraken met je klant kunt maken.

Je ontvangt de modellen niet alleen in hard copy (in een praktische ringband), maar ook digitaal per mail. Daardoor kun je de modellen op kantoor zonder veel moeite aanpassen en vertalen naar je eigen professionele situatie.

U krijgt de volgende modellen:
 1. Modelbrief overeenkomst opdracht hypotheken
 2. Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners
 3. Algemeen inventarisatieformulier financieel advies particuliere relatie
 4. Inventarisatieformulier hypotheekadvies particuliere relatie
 5. Bevestiging afwijking van advies
 6. Controlelijst hypotheekadviesdossier voor feitelijk leidinggevenden
 7. Model inrichting klantdossier hypotheken
 8. Opdracht advies en bemiddeling rentemiddeling
 9. Voorbeeld factuur
 10. AO/IC-verplichtingen inzake hypothecair krediet
 11. Model abonnement nazorg hypothecair krediet en vermogensopbouw alsmede advies en bemiddeling aan woning gerelateerde schadeverzekeringen, met toelichting
 12. Machtigingsformulier automatische incasso (t.b.v. abonnement)
 13. Checklist onderhoudsgesprek hypotheken
 14. Modelbrief aan klant die geen informatie wil verstrekken
 15. Brievenpakket hypotheken (20 modelbrieven)

Handboek AOV

Wist je dat wij ook een compleet handboek hebben op het gebied van AOV?

X