Workshop ‘Adviseren over collectieve inkomensverzekeringen’

De afkalving van de sociale zekerheid in Nederland zorgt er voor dat inkomenszekerheid van werknemers steeds meer op het bordje van de individuele werkgever en zijn werknemers komt te liggen. Wat dat betreft rust er een schone taak op de schouders van de adviseur inkomensverzekeringen.

Kennis van zaken op het gebied van de sociale zekerheid en hoe die in de dagelijkse praktijk van een werkgever uitpakt mag voor (gediplomeerde) inkomensadviseurs geen probleem zijn. Daarvoor houden zij natuurlijk hun vakkennis op het gebied van (inkomens) verzekeringen op peil.

Wat veel van deze adviseurs zich niet helemaal realiseren, is dat op het adviseren in (collectieve) inkomensverzekeringen de wettelijke adviesregels ex. art 4:23 Wft van toepassing zijn. Dat betekent dat zowel het adviestraject als het adviesdossier aan bepaalde eisen moeten voldoen.

De workshop advisering collectieve inkomensverzekeringen geeft de adviseur hiervoor handvatten:

  • Hoe ziet dat wettelijk adviestraject er ook al weer uit?
  • Wat moet ik voor het adviseren van collectieve inkomensverzekeringen weten van mijn klant?
  • Moet ik ook iets weten over de werknemers?
  • Wat voor documenten horen er in zo’n adviesdossier te zitten?
  • Wat voor informatie leveren die documenten?
  • Mag ik afgaan op informatie van anderen, bijvoorbeeld een accountant?
  • Welke (overige) informatie heb ik nodig?
  • Welke analyses moet ik maken, en hoe doe ik dat?
  • Hoe vertaal ik het advies naar concrete verzekeringsoplossingen?
  • En hoe zit het dan met de privacy van de betreffende werknemers?

Daarnaast krijgt u modeldocumenten mee, die van pas kunnen komen bij de dossiervorming.

Docent

Ruud van Bommel (Bureau DFO) en
Johan Kelder (Enkwest Opleiding & Advies B.V.)

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?

Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X