Compleet handboek AOV

240.00 excl. btw

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

Maar ook geldt dat u voor deze producten geen provisie meer mag ontvangen. U moet uw werkzaamheden rechtstreeks in rekening brengen bij uw klanten. Signalen uit de markt leren ons dat veel klanten moeite hebben met de omvang van het AOV-adviestraject en de daarmee gemoeide kosten. Het is dus goed om uw klanten duidelijk te maken wat u er allemaal komt  kijken bij het opstellen van een passend AOV-advies. En als de klant geen uitgebreid advies wil, is er dan ruimte voor een ‘verkort’ adviestraject?

Daarnaast moet uw klant er ook van worden overtuigd dat het verstandig is om de afgesloten AOV te laten onderhouden. Maar: hoe legt u dat allemaal zodanig vast dat het voor de klant duidelijk is wat u voor hem doet (en wat niet)?

Kortom: allemaal zaken dus waar u over moet nadenken en die u aan de klant duidelijk moet maken. Maar waarom het wiel zelf uitvinden?

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen biedt Bureau DFO voorbeelddocumenten. Het betreft hier zowel hulpmiddelen die u helpen bij het voldoen aan de wettelijke adviesregels als tools die in het civiele recht van nut kunnen zijn.

Deze hulpmiddelen zijn nu gebundeld. Alle stadia van het AOV-traject komen aan de orde: van de vastlegging van de dienstverleningsopdracht, via de inventarisatie en het vastleggen en controleren van het AOV-advies tot aan het onderhoudsgesprek tijdens de nazorgfase.

U ontvangt de modellen niet alleen in hard copy (in een praktische ringband), maar ook digitaal per mail. Daardoor kunt u de modellen op kantoor zonder veel moeite aanpassen en vertalen naar uw eigen professionele situatie.

U krijgt de volgende documenten:

 1. Tijdsbesteding arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (t.b.v. onderbouwing tarief)
 2. Modelbrief overeenkomst opdracht arbeidsongeschiktheidsverzekering
 3. Modellen deeldiensten AOV
 4. Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners
 5. Algemeen inventarisatieformulier financieel advies particuliere relatie / Inventarisatieformulier advies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 6. Overzicht voor klant van premiebepalende criteria AOV
 7. Modeladvies AOV
 8. Bevestiging afwijking van advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
 9. Controlelijst AOV-adviesdossier voor feitelijk leidinggevenden
 10. Voorbeeld factuur AOV
 11. Checklist onderhoudsgesprek arbeidsongeschiktheidsverzekering
 12. Nazorgpakket AOV
X