Training: Motiveren leenruimte buiten trhk

Op 1 november 2023 is de Wijzigingsregeling hypothecair krediet gepubliceerd. Daarin staan de wijzigingen in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) 2024

 In samenwerking met Monique Londema CFP® organiseert Bureau DFO een training, waarin financieel adviseurs geholpen worden om nóg beter de maximale leenruimte voor klanten, die een hypothecaire geldlening willen, te motiveren. Wij lichten de training verder toe.

Verantwoorde kredietverlening is uitgangspunt
Het uitgangspunt, dat aanbieders en adviseurs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om consumenten te begeleiden bij een verantwoorde kredietverlening, staat niet ter discussie. Het leed dat door overkreditering ontstaat kan immers groot zijn. Leed dat een goed financieel adviseur nu juist wil voorkomen.

Leennormen zijn basis
De normen uit de Trhk vormen het uitgangspunt bij de start van een oriëntatie. Maar een hypothecair krediet, dat valt binnen deze normen, hoeft niet per se “verantwoord” te zijn. En zeker geldt dat, wanneer het hypothecair krediet buíten deze normen valt, dit niet automatisch betekent dat de verstrekking ervan onverantwoord is. De wettelijke mogelijkheid om aan te tonen dat een hypothecair krediet, dat buiten de leennormen valt, tóch verantwoord kan zijn, wordt, ook door de AFM, gezien als een essentieel en waardevol onderdeel van ons financieel stelsel.

Nibud normen
In een recent door de AFM aan een aanbieder opgelegde boete wordt ook aandacht gegeven aan het gebruik van Nibud tool Persoonlijk Budgetadvies. Terecht plaatst de AFM een aantal aandachtspunten bij het gebruik van deze tool. Onder meer betreft dit de constatering dat in de tool:

  • inkomstenbronnen kunnen worden meegenomen die niet bestendig zijn;
  • lasten voor verantwoorde pensioenopbouw ontbreken;
  • de klantsituatie op een specifiek moment wordt gegeven en geen rekening houdt met toekomstige -gewijzigde- situaties.

Wat wel kan!
In deze training gaat Monique Londema actief met de deelnemers aan de slag. Aan de hand van casussen wordt getraind hoe bij een situatie, waarin de leennormen in eerste instantie aangeven dat het krediet onverantwoord is, door beter te kijken naar de individuele situatie wellicht ook richting de aanbieder onderbouwd kan worden waarin in deze specifieke situatie de hypothecaire geldlening wél verantwoord is. Waarbij de opmerkingen van de AFM over de Nibud tool ook gebruikt kunnen worden om te motiveren waarom de aangevraagde lening wél passend verstrekt kan worden.

Interactieve training
In deze training gaan deelnemers samen met Monique aan de slag. Samen doe je berekeningen en onderbouw je argumenten. Samen worden formuleringen opgesteld.

Neem vooral een praktijkcasus mee: welke dossiers “durf” je niet aan, of welke dossiers zou je willen uitwerken.

Kortom: het is geen hoorcollege maar een werkcollege!

X