Rekenmodellen Arbeidskosten Auto- en Woonhuisverzekeringen

49.50 excl. btw

 

Bekijk hier de film met uitleg over dit product

Iedere ondernemer is gebaat bij inzicht in de kostprijs van de eigen dienstverlening. Dat geldt voor financiële dienstverleners evenzeer, en misschien nog wel in (veel) hogere mate. De meerderheid van de ondernemingen in onze bedrijfstak verricht werkzaamheden voor schadeverzekeringen immers nog op basis van provisie die door verzekeraars wordt betaald. Dus is het zaak om goed in beeld te hebben of de provisie voldoende is om de werkzaamheden op een door de ondernemer gewenst niveau uit te voeren.

Daarbij komt dat er wellicht op enig moment vragen door klanten worden gesteld over de hoogte van de provisie en de omvang van de werkzaamheden zoals die door het kantoor worden verricht: ‘Wat doe je eigenlijk allemaal voor die provisie?’

Niet in de laatste plaats zullen ook kantoren die volledig netto werken (dus zonder provisie) van tijd tot tijd willen beoordelen of de tarieven die zij bij klanten in rekening brengen, nog steeds passen bij de omvang en diepgang van de toegezegde dienstverlening.

Bureau DFO wil kantoren de helpende hand bieden door het leveren van rekenmodellen die inzicht kunnen opleveren in de arbeidskosten die gepaard gaan met de dienstverlening. Deze rekenmodellen zijn voor autoverzekeringen en woonhuisverzekeringen (opstal / inboedel) uitgewerkt. Voor deze producten zijn – met hulp van een aantal adviseurs – lijsten opgesteld van werkzaamheden die in de advies- en bemiddelingsfase, en daarnaast in de nazorgfase en bij schadebehandeling door het kantoor kunnen worden uitgevoerd. Per werkzaamheid kan per betrokken functionaris een inschatting worden gemaakt van de tijdsbesteding (in minuten) die met de werkzaamheid gemoeid is. Gecombineerd met door het kantoor zelf bepaalde uurtarieven voor betrokken functionarissen, wordt dan een indicatie verkregen van de arbeidskosten van de dienstverlening.

De rekenmodellen worden geleverd in 2 excel-bestanden met ieder 5 uitgebreide tabbladen.  Hier zie je een voorbeeld van zo’n tabblad:

 

Bekijk en luister in onderstaande film hier hoe je de modellen kunt gebruiken en toepassen

Je kunt, verdeeld over de verschillende tabbladen, de volgende gegevens invoeren:

  • Functieniveaus of -benamingen zoals die op kantoor worden gehanteerd;
  • Uurtarieven van de onderscheiden functies;
  • Frequentie waarin de nazorgwerkzaamheden worden verricht;
  • Frequentie van schademeldingen;
  • Tijdsbestedingen per handeling (dat zijn er echt veel!).

De rekenmodellen rekenen dan automatisch de arbeidskosten uit per handeling, per fase en over de totale dienstverlening.

X