SKU 100182 Categorieën: ,

Model waarschuwingsbrieven bij opzegging polis door klant

29.50 excl. btw

Uit verschillende rechterlijke uitspraken blijkt dat bij een onverwachte opzegging van een verzekering door de klant zelf, er een zekere zorgplicht op een intermediair kan rusten. Zo blijkt dat in zulke situaties de klant, die wellicht de consequenties van de opzegging niet geheel kan overzien, expliciet moet worden gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen van de opzegging.

Bureau DFO biedt modellen voor dergelijke ‘waarschuwingsbrieven’. Er zijn modellen beschikbaar voor de volgende situaties:

  • Klant zegt zonder uw advies een overlijdensrisicoverzekering op.
  • Klant zegt zonder uw advies een autoverzekering op.
  • Klant zegt zonder uw advies een uitvaartverzekering op.
  • Klant zegt zonder uw advies een arbeidsongeschiktheidsverzekering op.
  • Klant zegt zonder uw advies een woonlastenverzekering op.

Alle modellen beschrijven de risico’s die de klant kan lopen wanneer hij de opzegging daadwerkelijk wil doorzetten. Natuurlijk wordt in de brieven weergegeven dat u graag de adviseur van de klant wilt zijn, en hem graag helpt bij het beantwoorden van de vraag of de opgezegde verzekering inderdaad niet meer nodig is.

Door deze brieven kunt u invulling geven aan deze bijzondere vorm van nazorg. En natuurlijk brengt u bij de klant onder de aandacht dat u in alle situaties zijn adviseur wilt zijn.

X