Juridische en fiscale aspecten koop en financiering onderneming

65.00 excl. btw

In maart 2020 is de notitie geactualiseerd en bijgewerkt.
Juridische en fiscale aspecten bij de koop en verkoop van een assurantieonderneming en betaling van de koopprijs in termijnen

Of u een assurantieportefeuille wilt kopen, of juist wilt verkopen. U krijgt te maken met de vraag hoe de transactie gefinancierd gaat worden en wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Mr. J.W.J. Adriaanse, partner van Haasnoot & Adriaanse bedrijfsadviseurs, heeft een uitgebreide notitie gemaakt van mogelijkheden en aandachtspunten.

Er is nog steeds vraag en aanbod
Er is nog steeds een gezonde markt van vraag en aanbod naar assurantieportefeuilles. Het aanbod komt voort uit onder meer vergrijzing en het feit dat het steeds moeilijker wordt om assurantiebemiddeling als nevenactiviteit kwalitatief goed en rendabel uit te blijven voeren. De vraag naar portefeuilles is ook nog steeds groot. Wel gaat het daarbij in meerderheid om schadegeoriënteerde portefeuilles, met daarbinnen een voorkeur voor MKB gerichte portefeuilles. Vraag naar portefeuilles die geheel of nagenoeg geheel bestaan uit hypotheken of leven is zeer beperkt. Deze vraag zal naar verwachting weer toenemen indien, door invoering van een ander beloningssysteem, het risico van terugboeking is verdwenen. Over de hele linie is wel te zien dat de prijzen waartegen portefeuilles worden overgedragen in de afgelopen jaren een dalende trend geven.

Financiering blijft een groot probleem
De hoge prijzen die voor portefeuilles in het verleden werden betaald, werd mede veroorzaakt doordat kopers deze koopprijs vaak op relatief eenvoudige wijze en tegen relatief lage kosten konden financieren bij aanbieders. Deze financieringsmogelijkheid is al enige tijd veel beperkter dan in het verleden. Enerzijds omdat aanbieders als gevolg van de economische crisis beschikken over minder liquiditeiten om deze financiering te verrichten. Anderzijds omdat zowel onder invloed van wetgeving, als op grond van eigen inzicht in gewenste maatschappelijke verhoudingen aanbieders financieringen steeds minder gebruiken voor het overeenkomen van productieafspraken.

Verkoop mits verkoper (mede) financiert
In de markt is te zien dat steeds vaker een overdracht alleen mogelijk is, indien de verkoper bereid is om zelf geheel of gedeeltelijk als financier op te treden.

Dat kan bijvoorbeeld door akkoord te gaan met betaling in termijnen. De koopprijs wordt door de verkoper in bijvoorbeeld vijf jaarlijkse termijnen voldaan. Nadeel is dan echter dat indien de verkoopprijs vaststaat, de verkoper fiscaal in één keer moet afrekenen terwijl hij de totale verkoopprijs nog niet heeft ontvangen.

Een andere optie is het vestigen van een zogenaamd winstrecht. Hierbij wordt afgesproken dat de verkoper gedurende een bepaalde periode jaarlijks een deel van de uit de portefeuille voortkomende provisie ontvangt. Fiscaal hoeft dan alleen te worden afgerekend op het moment en over het deel dat wordt uitgekeerd. Maar deze constructie heeft voor de verkoper grote risico’s. Tussentijds verloop van de portefeuille komt in de meeste gevallen voor rekening van de verkoper. Ook ingeval van faillissement van de nieuwe eigenaar loopt, indien contractueel zaken niet goed zijn vastgelegd, de verkoper grote risico’s.

Notitie
Mr. J.W.M. Adriaanse, jurist en fiscalist is partner verbonden aan Haasnoot & Adriaanse bedrijfsadviseurs. Van zijn hand is een uitgebreide notitie verschenen: “Juridische en fiscale aspecten bij de koop en verkoop van een assurantieonderneming en betaling van de koopprijs in termijnen”. In deze notitie wordt onder meer aandacht besteedt aan:

  • Betaling gelijk met de overdracht van de portefeuille
  • Betaling na overdracht in termijnen
  • Betaling na overdracht in vaste termijnen
  • Betaling koopprijs via vestiging van een winstrecht
  • Huurkoop

Per vorm wordt aangegeven wat de juridische haken en ogen zijn. Tevens wordt per vorm aangegeven wat de fiscale consequenties zijn. In de notitie is een overzicht van de meest relevante jurisprudentie opgenomen.

X