SKU 100019 Categorieën: ,

Overeenkomst tot overdracht van een assurantieportefeuille

49.50 excl. btw

In de praktijk vinden dagelijks transacties plaats waarbij ondernemingen worden overgedragen.

In de meeste gevallen is dat een overdracht aan een derde. Bij een overdracht van (een gedeelte van) een onderneming is vaak een aanzienlijk geldbedrag gemoeid. Voor een verkoper kan de verkoopopbrengst de financiering van zijn oudedag betekenen. De koper beoogt met de aankoop de gewenste uitbreiding van zijn onderneming. De belangen van zowel de verkoper als de koper zijn derhalve groot. In dat verband is het vastleggen van de afspraken die partijen maken in verband met de overdracht of de ontbinding van essentieel belang.

In de praktijk blijken met name koopovereenkomsten nogal eens tekort te schieten. Vaak zijn deze overeenkomsten erg summier. De afspraken tussen partijen zijn dan niet duidelijk weergegeven wat in geval van een conflict kan leiden tot veel ellende. Maar ook samenwerkingsovereenkomsten zijn niet altijd duidelijk of volledig.

Omdat iedere overdracht van een onderneming uniek is, is ook de overeenkomst waarin de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de transactie zijn opgenomen uniek. Het opstellen van dergelijke overeenkomsten is maatwerk, waarvoor u er goed aan doet om een specialist in te schakelen. Een model van een overeenkomst is niet meer dan een richtlijn, die kan worden benut om tot het vastleggen van de gemaakte afspraken te komen. Vanzelfsprekend kan aan de hand van een model een overeenkomst door partijen worden opgesteld.

X