Workshop jaarrekening en zakelijke financiële stukken lezen

Zeker nu: Leer snel de actuele financiële situatie bij uw zakelijke klant te doorgronden

Als gevolg van het coronavirus zijn bij veel ondernemingen de balanspositie en de resultaten ingrijpend veranderd. Als adviseur zakelijk zult u in de komende tijd bedacht moeten zijn op eventuele veranderingen en deze tijdig vertalen naar uw expertise. Het lezen van jaarrekeningen en financiële stukken is goed te leren. Met de kennis die u zich tijdens deze workshop eigen maakt heeft u uw hele beroepsleven voordeel.

Of het nu is voor het bepalen van het juiste verzekerde bedrag voor de bedrijfsschadeverzekering of om te kijken of de hypotheek in privé haalbaar zal zijn: de adviseur zal dan de jaarstukken van de ondernemer moeten kunnen lezen en interpreteren.

Financieel adviseurs hoeven geen accountants te worden. Maar op hoofdlijnen de jaarrekening kunnen lezen en interpreteren behoort wel tot de kennis en vaardigheden die de adviseur die in de zakelijke wereld actief wil zijn.

Bureau DFO heeft een opleiding ontwikkeld waarmee u in een dagdeel u een groot deel van deze kennis en vaardigheden leert. Een investering waarmee u uw onderscheidende kracht voor vele jaren versterkt.

 In de workshop wordt gewerkt met gerichte casuïstiek uit de praktijk waarbij zowel IB ondernemingen en VpB ondernemingen aan bod komen. Ook leren cursisten om een  onderbouwde inkomensverklaring op te stellen.

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de workshop zijn:

  • Welke onderdelen uit de jaarrekening zijn voor de financieel adviseur van belang
  • Belangrijke begrippen uit de balans en de resultatenrekening
  • Wat zijn de geconsolideerde jaarcijfers en hoe deze te interpreteren
  • Beoordelen van de financiële positionering voor de lange termijn
  • Beoordelen van de financiële positionering voor de korte termijn
  • Wat is het bruto resultaat en wat zegt dit over de marktpositie van de onderneming
  • Het netto resultaat en informatie over de efficiency in de onderneming.

Het trainingsmateriaal is voorzien van een theoretische onderbouwing waardoor u ook nadien een praktisch naslagwerk heeft om uw werk te kunnen uitvoeren.

Docent

Jan Buis heeft vele jaren ervaring met de beoordeling van de jaarrekeningen van ondernemers voor een van de grotere banken. Als geen ander kan hij u hierdoor informeren op welke punten geldverschaffers extra letten bij het doornemen van de financiële stukken van een ondernemer.

 

X