Webinar (verzekerbaarheid) zonnepanelen en asbest

Zonnepanelen, het nieuwe asbest!”

Nederlandse daken worden versneld voorzien van zonnepanelen. Wat kan daarbij fout gaan? Hoe luidt de adviestekst van de VNAB op dit punt? Wie is waarvoor aansprakelijk als door storm of brand de panelen versplinteren en een breed gebied rondom het pand verontreinigen? Wat is de trend in de polisvoorwaarden? Wil je hier antwoord op? Volg ons webinar!

Kijk live mee, of kijk later terug wanneer jij wilt!
We nemen het webinar ook op.

Samen met Piet Bosma, schade-expert en salvage-coördinator, verzorgen wij een webinar over zonnepanelen en asbest. Vanuit zijn praktijk van schaderegeling neemt hij je een twee uur durend webinar mee in de materie van de (verzekerbaarheid van) asbest en zonnepanelen.

Veel asbestdaken zijn inmiddels gesaneerd, maar niettemin komen nog regelmatig asbestcalamiteiten voor. Er zijn daar in de behandeling/afhandeling gelijkenissen met branden door/met zonnepanelen.

Zonnepanelen als oorzaak van een brand of andere calamiteit komen aan de orde, maar ook de (vaak grote) gevolgen van schades door zonnepanelen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verspreiding van glasdeeltjes in de omgeving na brand, maar ook andere gevaren.

Zaken die voor jouw klant een grote impact kunnen hebben en waar je van Piet voor jouw advisering de nodige handvaten krijgt aangereikt.

 

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X