Webinar actualiteiten

Nieuwe complexe regelgeving voor financieel advieskantoren helder uitgelegd

Er spelen momenteel de nodige complexe actualiteiten waarvan het goed is dat financieel advieskantoren hiervan op de hoogte zijn. Tijd voor Bureau DFO om samen met Jurjen Oosterbaan Martinius een actualiteiten webinar te organiseren.

Naast een heldere samenvatting van het onderwerp gaat hij op praktische wijze in op wat alle ontwikkelingen voor de financieel adviseur betekenen.  We nemen dit webinar ook op, dus kan je niet live meekijken? Geen zorgen, meld je alsnog aan en je ontvangt de terugkijklink. Zo mis je niks!

Kijk live mee, of kijk later terug wanneer jij wilt!
We nemen het webinar ook op.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • Transparantie van provisie bij schadeverzekeringen
  Vanaf 1 juli 2024 geldt in Nederland een actieve transparantie van provisie bij particuliere schadeverzekeringen. Langzaam maar zeker wordt duidelijk hoe aanbieders hiermee omgaan. Maar ook wat geldt voor “vrijgestelde bemiddelaars” en “collectieve mantelcontracten. Wij behandelen de uitwerking van deze regeling en behandelen een mogelijk stappenplan voor financieel advieskantoren.

 

 • Geautomatiseerd advies
  Niet alleen aanbieders, maar ook financieel advieskantoren zullen steeds vaker op hun website tools aanbieden, waarmee relaties zonder dat daar menselijke tussenkomst vereist is, toch een advies krijgen over een bepaalde verzekering. Vanaf 1 juli 2024 worden daar strenge wettelijke voorwaarden aan gesteld. Welke dit zijn worden in het webinar toegelicht.

 

 • Variabele beloning medewerkers en freelancers
  De wet schrijft voor dat dit maximaal 20% is van de vaste beloning op jaarbasis. Vooral bij het werken met freelancers wordt in de markt gezocht naar “creatieve oplossingen” om feitelijk variabele beloning toch de schijn van “vaste beloning” te geven. In recente uitspraken van AFM en rechtspraak zijn deze “oplossingen” ondubbelzinnig afgeschoten.

 

 • Digital Operational Resilience Act (DORA)
  De Europese verordening is van kracht sinds januari 2023. De regels zijn gericht op het verhogen van de digitale veiligheid. Vanaf januari 2025 dient een bepaald type bedrijven aan deze wet voldoen. Dat geldt in elk geval voor de verzekeraars en de banken. De meeste financieel advieskantoren vallen hier niet onder. Maar banken en verzekeraars zullen moeten aantonen dat de hele keten waarin zij werkzaam zijn op “digitaal veilig” is. Op deze wijze krijgen financieel advieskantoren toch indirect met DORA te maken. In het verlengde van dit onderwerp wordt ingegaan op een recente sondering die DFO onder het intermediair heeft gehouden over wensen en behoeften op het gebied van de automatisering van het kantoor.

 

 • AI: Het nieuwe goud?
  Van AI verwachten we velen wonderen. Bijvoorbeeld in de medische wereld kunnen inderdaad ontwikkelingen worden verwacht die op wonderen lijken. Maar er is ook een keerzijde. Een indrukwekkend voorbeeld is te zien in het bijgaande filmpje van twee minuten:
  https://youtu.be/F4WZ_k0vUDM?si=tJ33yWCVoaHO2Hnh

AI biedt heel veel kansen maar ook veel bedreigingen. Het is vanuit deze zorg dat DNB en AFM een rapport hebben uitgebracht met een aantal duidelijke aanbevelingen aan de financiële sector. Met als kern: doe niet alles wat kan.

Heb je vragen aan Jurjen? Stel ze tijdens het webinar of mail ze later aan ons door.

Mis je een onderwerp? Laat het ons weten en wellicht behandelen wij deze tijdens het webinar.

Bezoek hier ons opleidingsportaal

 

X