SKU 100039 Categorieën: ,

Uurtarief calculatiemodel

55.00 excl. btw

Bureau DFO heeft software ontwikkeld bestemd voor financieel dienstverleners. De software is bestemd voor ondernemers die per medewerker een bedrijfseconomisch verantwoord uurtarief willen berekenen.

Inzicht correct uurtarief noodzakelijk

Steeds meer financieel dienstverlener gaan voor onderdelen van hun activiteiten over tot vormen van directe beloning. Bijvoorbeeld door bij advisering op het gebied van hypothecair krediet te gaan werken op basis van declaratie. Of bij schade op basis van abonnementen.
In alle varianten is het echter belangrijk dat de ondernemer op verantwoorde wijze komt tot het vaststellen van het correcte uurtarief per medewerker.

Ervaringen in workshops laten zien dat handmatige berekeningen lastig zijn

Tijdens meerdere workshops heeft Bureau DFO deelnemers een praktijkopgave verstrekt. Het betrof hier de kerncijfers van een “normaal” kantoor. Gevraagd werd het aan de klant te bereken uurtarief voor een drietal medewerkers uit te rekenen. Cursisten konden in groepjes van drie inclusief rekenapparaat een half uur besteden aan deze opgave. In vrijwel alle gevallen lukte het de deelnemers niet om het juiste tarief te berekenen en lagen de uitkomsten in een bandbreedte van € 70,- tot € 220,-. Dit laat zien dat het kennelijk toch lastig is om handmatig tot een juiste berekening te komen.

Software Bureau DFO

Bureau DFO heeft een handig stuk software ontwikkeld waarbij de ondernemer een aantal kerngegevens van zijn kantoor moet invullen en een aantal specifieke gegevens per medewerker. Vervolgens rekent de software alle gegevens door en komt er per medewerker een uur tarief wat de ondernemer in rekening moet brengen gegeven zijn bedrijfskosten en het door hem gewenste rendement. Gebruikers van de software geven aan dat de gebruiksvriendelijkheid van deze software groot is. Het op deze wijze per medewerker berekenen van het bedrijfseconomisch verantwoorde uurtarief vergt slechts beperkte tijd. Uiteraard staat in het zipbestand ook een handleiding voor het gebruik van het programma.

X