Training: Clausules zakelijke brandverzekering

Jij kent “de kleine letters” van clausules zakelijke brandverzekeringen toch wel?

Uit een DFO-onderzoek blijkt, dat veel kantoren in de komende tijd hun aandacht meer gaan richten op zakelijke schadeverzekeringen. De brandverzekering zal hierbij een belangrijk onderdeel vormen. In de zakelijke markt gelden echter veel clausules die in particuliere brandverzekeringen niet gelden.

Het is verstandig om de kennis van de belangrijkste clausules van zakelijke brandverzekeringen te actualiseren.

Samen met docent Joost Schipaanboord, iemand met enorm veel praktijkervaring, hebben wij een nieuwe training ontwikkeld. Je gaat actief aan de slag met teksten van de vijf belangrijkste clausules, deze worden doorgenomen en per clausule wordt toegelicht op welke aandachtspunten de adviseur in de praktijk alert moet zijn.

De volgende onderdelen komen tijdens deze workshop aan de orde:

Algemeen:

Juridisch karakter van clausules

Maatwerk clausules

Standaard clausules

Harde en zachte clausules

Omgaan met clausules in de communicatie met jouw klant

De belangrijkste clausules:

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Elektrische installaties

Garantie tegen onderverzekering

Inbraakpreventie (elektronisch/bouwkundig/organisatorisch)

Buitenopslag

Docent

Joost Schipaanboord

Joost heeft uitgebreide ervaringen met technische inspecties, advisering en corporate insurance zowel aan de kant van de verzekeraar als aan de kant van adviseur zakelijke brandverzekeringen.

Check de data op ons opleidingsportaal

 

X