Model opdrachtbevestiging advies en bemiddeling zakelijk krediet

35.00 excl. btw

In hun zoektocht naar onderscheidende dienstverlening is te zien dat een groeiend aantal adviseurs zich (mede) richt op ondernemers die een financieringsvraag hebben. Daarbij kan het gaan om de financiering van bedrijfsonroerend goed, werkmaterieel, een bedrijfsovername, investering in nieuwe diensten, etc.

Gelet op het ruime aanbod van financieringsmogelijkheden (bancair, subsidies, crowdfunding, lease, etc.) en de grote diversiteit aan geldverstrekkers, is het niet zo vreemd dat ondernemers daarbij een gespecialiseerde en onafhankelijke adviseur in de arm willen nemen.

Het adviesgebied zakelijke kredieten is een vrije markt, waarbij geen formele toetredings- of gedragseisen gelden en ook geen vakbekwaamheidseisen aanwezig zijn. Dat wil niet zeggen dat de adviseur geen rekenschap hoeft af te leggen over de kwaliteit van zijn dienstverlening. Hoewel er geen toezichthouder ‘meekijkt’ staat het immers buiten kijf dat de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de adviseur als opdrachtnemer er altijd zal zijn.

De omvang van die potentiële aansprakelijkheid kan de adviseur zelf beïnvloeden. Om te bepalen of een adviseur aansprakelijk is, zal allereerst moeten worden vastgesteld of hij heeft gedaan wat in de dienstverleningsopdracht met de klant is afgesproken. Legt hij niets vast, dan zal hij bij geschillen worden ‘afgerekend’ op wat een redelijk handelend en redelijk bekwaam opdrachtnemer in een vergelijkbare situatie zou hebben gedaan.

Het is naar de overtuiging van Bureau DFO dan ook in alle situaties aan te raden om goed vast te leggen wat door de opdrachtnemer toegezegde dienstverlening inhoudt. Dan is voor alle partijen helder op basis waarvan kan worden beoordeeld of hij de prestatie heeft geleverd die de opdrachtgever mocht verwachten. Bureau DFO biedt een model voor een opdrachtbevestiging advies en bemiddeling zakelijk krediet.

X