Assurantieportefeuilles: wat is er toch aan de hand in de markt van koop en verkoop?

Het is een understatement om te zeggen dat het roerige tijden zijn in de markt van koop- en verkoop van assurantiebedrijven. Ook ondernemers die zelf helemaal niet van plan zijn om te kopen of te verkopen, krijgen met de effecten van deze marktontwikkeling te maken.

In deze bijeenkomst brengen wij wat lijn in de ontwikkelingen die op u afkomen.

Dit webinar wordt verzorgd door Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles en Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

  1. Visie op toekomstige succesfactoren voor kantoren met < 5 fte;
  2. Strategische keuzes bij kopers: centralisatie/participatie/decentralisatie;
  3. Gevolgen economische ontwikkelingen 1e en 2e kwartaal voor prijsvorming;
  4. Impact van noodzaak due diligence onderzoek op preferentie kopers;
  5. Druk op conversie en gevolgen voor koop;
  6. Enkele aandachtspunten Wft;
  7. Activa/passiva of aandelentransactie;
  8. Hypotheken, pensioen, abonnementen en de waardebepaling;
  9. Keuzes bij koopproces en doorlooptijden.

Extra’s: U krijgt het rapport Waardering assurantieportefeuilles 2022

X