AOW Actualiteiten: Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland.

De overheid verzorgt voor alle inwoners van Nederland een basisinkomen vanaf AOW-leeftijd en voor velen bij overlijden vóór AOW-leeftijd. De werkgever verzorgt in de regel een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen voor zijn werknemers en tenslotte kunnen we zelf individueel maatregelen treffen.

Echter sommige van deze regelingen zijn de afgelopen jaren versoberd. Wat zijn nou precies de voorwaarden? Recent onderzoek (Mercer) toont aan dat 2 op de 3 mensen onzeker zijn over hun financiële toekomst en dat de helft van hen daarvan stress ondervindt. Ander onderzoek (Netspar) toont aan dat nabestaandenvoorzieningen veel valkuilen bevatten. Hoe zit het precies? Het is de professioneel financieel adviseur die deze onzekerheid kan wegnemen.

Docent Johan Broersma verzorgt deze workshop. Hij weet als geen ander op een enthousiaste manier deelnemers zijn kennis en kunde over te dragen aan de financieel adviseurs. Tijdens een inspirerende middag neemt hij de volgende onderwerpen met u door:

 • De drie pijlers en hun onderlinge samenhang
 • De terugtrekkende overheid
 • Versobering van de fiscale pensioenopbouw
 • Nabestaandenproblematiek
 • Eigen Woning als oudedagsvoorziening

Tevens worden er een aantal specifieke onderwerpen behandeld:

 • AOW-gat?
 • Is de ANW nog wel een vangnet?
 • Hoeveel ouderdomspensioen (OP) bouw ik op en kan ik dat flexibel aanwenden?
 • Is mijn partnerpensioen (PP) op risico- of opbouwbasis? Welke risico’s brengt dat met zich mee?
 • Wat gebeurt er met het OP en PP in het geval van een scheiding?
 • Kan ik beter een bancaire of een verzekerde lijfrente nemen? Wat is het verschil voor mijn nabestaanden?
 • Als ik aflos op mijn eigenwoningschuld, zit het geld in de stenen. Hoe maak ik daar een oudedagsvoorziening van? Aflossingsblij, moet ik wel gaan aflossen?

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X