Workshop zakelijke Aansprakelijkheidsrisico’s in 1 dag

Risico’s op het gebied aansprakelijkheidsrisico voor bedrijven en organisaties veranderen voortdurend. Dat kan ontstaan doordat de hoedanigheid van een onderneming verandert of de onderneming de werkwijze verandert. Het kan ook komen door de nieuwe technische middelen die ter beschikking komen of door een uitspraak van een rechter over een bepaalde aansprakelijkheidskwestie.

Ook hebben we te maken met een maatschappij waarin een zogenaamde  ‘Claimcultuur’ is ontstaan en de ondernemer een grotere kans loopt om aangesproken te worden voor schade die hij veroorzaakt zou hebben.

In de workshop ‘Leerlijn zakelijke  Aansprakelijkheidsrisico’s in 1 dag’ wordt ingegaan op de nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s van bedrijven, de verzekeringsmogelijkheden van deze risico’s  en de nieuwste uitspraken over aansprakelijkheidskwesties.

De volgende onderwerpen, met  praktijkvoorbeelden en de nieuwste wetgeving en uitspraken, komen onder andere aan de orde:

  • Aansprakelijkheidsrisico’s rondom het gebruik van computersystemen en datanetwerken het zogenaamde cyberrisico. Wie is aansprakelijk en op grond waarvan als er sprake is van een datalek? Op welke verzekering(en) is er eventueel dekking voor (aansprakelijkheids) schades als gevolg van cyberrisico?
  • Complexe aansprakelijkheid bij gebruik van flexibele arbeidskrachten. Aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de arbeidskracht aan derden en de eigendommen van de werkgever en voor schade opgelopen door de ondergeschikten tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Op welke verzekeringen is er eventueel dekking voor de schade?
  • Aansprakelijkheid van bestuurders van een bedrijf als gevolg van het niet of niet juist besturen van het bedrijf. Wat zijn de wettelijke bepalingen? Zijn de mede bestuurders ook aansprakelijk? Op welke verzekering is dit risico te verzekeren?

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan de hand van zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden die deelnemers ook zelf kunnen inbrengen.

Na het volgen van deze workshop zijn de deelnemers weer op de hoogte van de meest actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen rondom aansprakelijkheid risico’s.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

 

X