Workshop Asbest: wijziging polisvoorwaarden inzake asbestverbod

195.00

195.00

Onderzoek door Bureau DFO geeft aan dat in toenemende mate problemen ontstaan bij het afhandelen van asbestschades. De oorzaak hiervan is dat verzekeringsmaatschappijen, met het oog op het Asbestverbod, hun polisvoorwaarden hieromtrent hebben gewijzigd of gaan wijzigen en zeer kritisch kijken naar asbestschademeldingen.

Zowel de agrarische sector (100 miljoen m2) als de particuliere sector (20 miljoen m2) telt nog vele vierkante meters asbesthoudende daken. Deze daken zullen moeten worden vervangen. Verzekeraars voeren een actief beleid om te voorkomen dat zij bij schade voor de kosten van vervanging van de daken gaan opdraaien. Daarom worden in polissen steeds meer clausules ingebouwd en wordt de beoordeling van schades steeds strenger.

Bureau DFO heeft in samenwerking met de asbestspecialisten van Lengkeek een workshop ontwikkeld voor de financieel adviseur.

De volgende onderwerpen komen tijdens de workshop wijziging polisvoorwaarden inzake asbest aan de orde:

  • Inhoud verbod asbestdaken (wijziging Asbestbesluit 2005)
  • Wat is asbest en wat zijn de gevaren?
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in polisvoorwaarden in de zakelijke markt?
  • Hoe wordt asbest in de particuliere verzekeringspolissen behandeld?
  • Wat zijn de belangrijkste discussiepunten bij concrete schades?
  • Aandachtspunten voor de adviseur bij nieuw te verzekeren risico’s
  • Aanbevelingen aan adviseurs bij de behandeling van asbestschades

Agenda

Donderdag 4 juni 2020 | 13:30 – 17:00 uur | Hoevelaken

X