Workshop Verkort advies

Het is toch idioot om €2.500 advieskosten te vragen voor een lening van €10.000?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Geen misverstand. Dat vindt ook de AFM al sinds 2013. In dat jaar gaf de toezichthouder al aan, dat het wettelijk adviestraject moet worden gevolgd voor zover dit relevant is voor het te geven advies.

Dit onderwerp is nadien relevant geworden indien consumenten hun woning willen verduurzamen en hiervoor een advies over financiering willen hebben. Adviseurs wisten en weten vaak niet wat zij “minder” mogen doen bij zo’n advies, gericht op een aanvullende advisering.

De sector heeft hier, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en met participatie van de AFM, uitgebreid over gesproken en dit heeft geleid tot een overzicht hoe een adviseur, binnen de eisen die de Wft stelt, in een beperkte tijd toch een passend advies kan en mag geven.

Hierbij is een uitgebreid stroomdiagram gemaakt, dat per stap aangeeft wat van de adviseur wel en niet wordt verwacht. Tijdens onze workshop Verkort Adviestraject zal topdocent Rob Timmermans aan de hand van dit stroomschema elke stap behandelen en met praktische voorbeelden laten zien, hoe je op correcte wijze gebruik kunt maken van de mogelijkheden die een “Verkort advies” biedt.

Bekijk hier het stroomdiagram

Tijdens de workshop staat Rob onder meer stil bij:

  • Alle stappen uit het stroomdiagram
  • Hoe bepaalt de AFM de passendheid van een advies?
  • Wel of niet meenemen van advies over SvN/Warmtefonds
  • Facturering (wel of geen btw) bij advies SvN/Warmtefonds
  • Maximale leensom op basis van risico-analyse
  • Wijze van taxatie
  • Vervallen risico scenario’s en vermogensopbouw
  • Advies inzake rentevast periode.
  • En mogelijkheid tot stellen van vragen

Met deze workshop, onder leiding van Rob Timmermans, leer je op verantwoorde wijze de mogelijkheden van “Verkort advies” volledig te benutten.

 

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X