Workshop (Basis) Verkeersrecht

Deze workshop Verkeersrecht (basis) is speciaal voor de startende schadebehandelaars van verkeersschades van advies-, volmacht- en schaderegelingskantoren en verzekeraars. In verschillende werkvormen worden de relevante wetgeving en uitspraken van rechters en het Kifid besproken.


Casus

Op een gelijkwaardige kruising staan partij A, B en C stil om elkaar voor te laten gaan.

Op een bepaald moment trekken A en B tegelijk op en botsen met elkaar…

De WAM verzekeraar van A stelt B volledig schadeloos; A is het daar niet mee eens, omdat B niet op had mogen trekken omdat hij C -die ten opzichte van B van rechts kwam- voorrang moest verlenen.

A dient een klacht in bij het KiFiD.

Uitspraak KiFiD:

KiFiD acht de klacht ongegrond en stelt dat de verzekeraar van A terecht B schadeloos heeft gesteld.  A is aansprakelijk omdat hij op grond van art. 15 RVV de van rechts komende partij B voorrang had moeten verlenen. Het feit dat B aan C voorrang had moeten verlenen ontslaat A niet van de verplichting om voorrang te verlenen aan B. B had het recht (art. 6 WAM ) om de verzekeraar van A rechtstreeks aan te spreken en de verzekeraar mocht de schade rechtstreeks regelen met B omdat A aansprakelijk was.

Dit is maar één voorbeeld van wat er terugkomt tijdens onze nieuwe workshop Verkeersrecht.


 

WAT MAAKT DEZE WORKSHOP BIJZONDER?

Het is compact en compleet. Een workshop specifiek gericht op de behandelaar van verkeersschades waarin alle relevante, wettelijke (basis)bepalingen worden behandeld.

 WAAROM IS DE WORKSHOP INTERESSANT OM BIJ TE WONEN?

  • Kleine groep en dus veel interactie, mogelijkheid tot het stellen van vragen
  • Diverse praktijkvoorbeelden aan de hand waarvan de wet- en regelgeving en de jurisprudentie wordt besproken aan de hand met theorie en rechtspraak.
  • Je wordt beter in het toepassen, interpreteren en combineren van de wet- en regelgeving bij diverse verkeersschades en daardoor kun je beter argumenteren, verweren en beoordelen welke partij(en) aansprakelijkheid zijn in specifieke aanrijdingssituatie.

MET WELKE KENNIS GA JE NAAR HUIS?

  • Je leert welke bepalingen in de Wegenverkeerswet (WVW), Regeling Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) en het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn voor vaststelling van aansprakelijkheid in het verkeer.
  • Wat de gevolgen zijn van artikel 185 WVW zijn, wat dit artikel inhoudt en welke invulling er in de jurisprudentie aan is gegeven.
  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn in de recente rechtspraak.
  • Wanneer er sprake is van een gebrekkig weg en wanneer de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade door een gebrekkige weg.
  • Wat er in de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is vastgelegd.
  • Wat de functie is van het Waarborgfonds Motorverkeer en wanneer het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden aangesproken.
  • Welke bedrijfsregelingen van toepassing kunnen zijn op verkeersschades: bijvoorbeeld Overeenkomst vereenvoudigde Schaderegeling (OVS), Directe Schadeafhandeling(DSA), Schuldloze derden regeling

EXTRA

Deelnemers ontvangen gratis de Bureau DFO Reader Verkeersrecht (t.w.v. €45,-) en een afdruk van de relevante wetteksten.

DOELGROEP

Speciaal voor de startende behandelaar van verkeersschades van advies-, volmacht- en schaderegelingskantoren en verzekeraars.

Wil je de verdieping ingaan? Kijk dan eens naar onze training over artikel 185WvW.

DOCENT
Anita Hol-Bubeck

Bekijk hier ons opleidingsportaal

X