Workshop Transportrisico’s

Bureau DFO brengt in samenwerking met InTo Transport, een unieke workshop waarin AVC en CMR in samenhang met de Incoterms worden behandeld. Kennis hierover is voor elke adviseur Zakelijk schade essentieel omdat deze risico’s bij vrijwel elke onderneming voorkomen. Deze opleiding vormt een uitgelezen mogelijkheid om uw kennis op transportgebied in één dag aangevuld èn opgefrist te krijgen! Een goed financieel adviseur kan zich onderscheiden door transportrisico’s op heldere wijze te bespreken met de klant.

Waarom is deze combinatie van belang?
AVC en CMR regelen wanneer de wegvervoerder wel of juist niet aansprakelijk is voor schade aan de vervoerde goederen.

De Incoterms regelen gedurende welk gedeelte van het transport uw klant, de ladingeigenaar, risico draagt voor de vervoerde goederen.

Ook regelen de Incoterms of uw klant, de ladingeigenaar, het recht heeft de vervoerder in geval van ladingschade, daarvoor aan te spreken.

Immers
Als de vervoerder al aansprakelijkheid erkent, is die vergoeding doorgaans beperkt tot een (laag) bedrag per kilo beschadigde lading. Aan het erkennen van aansprakelijkheid door de vervoerder kan een lange, complexe discussie vooraf gaan. Waarna de beperkte financiële vergoeding voor uw klant met ladingschade alsnog tot teleurstelling kan leiden. Een passende transport goederenverzekering kan dit voor uw klant voorkomen. Het in beeld brengen van het transportrisico vraagt begrip van incoterms en de contractuele afspraken en leveringsvoorwaarden.

Om de risico’s voor uw klanten goed in beeld te brengen, is kennis van deze materie onontbeerlijk. Omdat regelgeving regelmatig wordt aangepast/aangescherpt is het bovendien belangrijk op de hoogte te zijn van wijzigingen. In de nieuwsbrief van NIB-SVV van november 2019 kunt u hierover lezen.

Ook de enorme groei van het gebruik van pakketdiensten door consumenten noodzaakt schade-adviseurs een goede kennis te hebben van de regels en voorwaarden die gelden voor deze vorm van transport.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De relevante inhoud van AVC en CMR;
  • Vertaling hiervan naar de praktijk voor zowel vervoerder als ladingeigenaar, vele praktijkvoorbeelden;
  • Hulpmiddelen om deze complexe materie begrijpelijk aan uw klant uit te leggen;
  • De theoretische èn praktische betekenis van de  incoterms 2010 en 2020;
  • Toepassing en reikwijdte van algemene leveringsvoorwaarden;
  • Ook hier vertaling naar de praktijk aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie.

In de workshop staan we uiteraard ook stil bij de vergaande gevolgen van de coronacrisis.

Welke gevolgen heeft de corona-crisis voor het vervoer en voor goederenstromen?

  • Rederijen: zij werken al sinds jaar en dag met algemene voorwaarden die hun de ruimte geven zonder overleg met hun klanten vaarroutes en tarieven, in negatieve zin, aan te passen. Containers kunnen in een andere haven worden gelost als de rederij dit nodig acht. Ladingeigenaren worden hierdoor met de problemen opgescheept. Wat zijn de gevolgen voor de ladingeigenaar?
  • Wegvervoer: In het internationale wegvervoer ligt dit wat genuanceerder, als de geadresseerde (door bedrijfssluiting, sluiting van grenzen, bezoekverbod etc) niet bereikt kan worden zal de vervoerder in overleg met zijn opdrachtgever naar een oplossing moeten zoeken. Hier zullen doorgaans wel kosten mee gemoeid zijn. Zijn deze per definitie voor de opdrachtgever?
  • Ladingbelanghebbenden: Veel bedrijven (èn hun afnemers) zitten of zaten te wachten op goederen uit China. Wat zijn de gevolgen van het uitblijven, of met grote vertraging arriveren van die goederen? Centraal staan hier de Algemene Leveringsvoorwaarden en overige tussen de partijen gemaakte afspraken. Een crisis van deze omvang en met deze oorzaak was door niemand voorzien. In Algemene Leveringsvoorwaarden zal dan ook een rechtstreekse regeling hiervoor ontbreken. Waar moet u op letten als uw klant met vragen bij u komt?

Uiteraard biedt de workshop ruimte voor het stellen van vragen met betrekking tot uw eigen actuele zaken.

Certificaat
Deelnemers ontvangen ten behoeve van hun PA accreditatie een gespecificeerd certificaat van deelname.

Lianne Meeuwesen
Lianne Meeuwesen

Docent
De docente Lianne Meeuwesen wordt zeer goed beoordeeld.
Ze heeft veel expertise en geeft helder uitleg.

 

 

 

X