Workshop Transportrisico’s

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland.

Transportrisico’s in beeld voor vervoerder en ladingbelanghebbende

Bureau DFO brengt in samenwerking met InTo Transport, een unieke workshop waarin AVC en CMR in samenhang met de Incoterms worden behandeld. Kennis hierover is voor elke adviseur Zakelijk schade essentieel omdat deze risico’s bij vrijwel elke onderneming voorkomen. Deze opleiding vormt een uitgelezen mogelijkheid om uw kennis op transportgebied in één dag aangevuld èn opgefrist te krijgen! Een goed financieel adviseur kan zich onderscheiden door transportrisico’s op heldere wijze te bespreken met de klant.

Waarom is deze combinatie van belang?
AVC en CMR regelen wanneer de wegvervoerder wel of juist niet aansprakelijk is voor schade aan de vervoerde goederen.

De Incoterms regelen gedurende welk gedeelte van het transport uw klant, de ladingeigenaar, risico draagt voor de vervoerde goederen.

Ook regelen de Incoterms of uw klant, de ladingeigenaar, het recht heeft de vervoerder in geval van ladingschade, daarvoor aan te spreken.

Om de risico’s voor uw klanten goed in beeld te brengen, is kennis van deze materie onontbeerlijk.

Immers
Als de vervoerder al aansprakelijkheid erkent, is die vergoeding doorgaans beperkt tot een (laag) bedrag per kilo beschadigde lading. Aan het erkennen van aansprakelijkheid door de vervoerder kan een lange, complexe discussie vooraf gaan. Waarna de beperkte financiële vergoeding voor uw klant met ladingschade alsnog tot teleurstelling kan leiden. Een passende transport goederenverzekering kan dit voor uw klant voorkomen. Het in beeld brengen van het transportrisico vraagt begrip van incoterms en de contractuele afspraken en leveringsvoorwaarden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De relevante inhoud van AVC en CMR;
  • Vertaling hiervan naar de praktijk voor zowel vervoerder als ladingeigenaar, vele praktijkvoorbeelden;
  • Hulpmiddelen om deze complexe materie begrijpelijk aan uw klant uit te leggen;
  • De theoretische èn praktische betekenis van alle incoterms;
  • Toepassing en reikwijdte van algemene leveringsvoorwaarden;
  • Ook hier vertaling naar de praktijk aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie;

Uiteraard biedt de workshop ruimte voor het stellen van vragen met betrekking tot uw eigen actuele zaken.

Certificaat
Deelnemers ontvangen ten behoeve van hun PA accreditatie een gespecificeerd certificaat van deelname.

Lianne Meeuwesen
Lianne Meeuwesen

Docent

De docente Lianne Meeuwesen wordt zeer goed beoordeeld.
Ze heeft veel expertise en geeft helder uitleg.

Agenda

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

X