Workshop Senioren hypotheken

De levensfase van de senior is een van de kerngebieden waarin de behoefte aan onafhankelijk en persoonlijk advies sterk zal groeien. Adviseurs die op dit gebied extra kennis en vaardigheid bezitten zullen onderscheidend zijn in een belangrijk marktsegment.

Samen met top-docent Monique Londema heeft Bureau DFO een workshop ontwikkeld voor de adviseur die extra aandacht wil geven in zijn advies aan de levensfase waarin senioren zich bevinden.

Nadruk op wonen maar ook aandacht voor andere financiële aspecten
Het bepalen van de betaalbaarheid van de lasten nu, straks en later is een belangrijk onderdeel van het financieel advies. De wensen van de klant spelen hierbij een grote rol. Stel dat die wens is als senior te blijven wonen in de huidige woning. Is die wens dan haalbaar als blijkt dat het toekomstig inkomen ontoereikend is om de hypothecaire geldlening voort te zetten? En wat betekent het als de hypotheekrenteaftrekduur voorbij is of een geldverstrekker de geldlening opeist, omdat de looptijd van de hypothecaire geldlening is verstreken? Welke gevolgen heeft het uitfaseren van de Wet Hillen? En op welke manier kan het vervallen van de tijdklemmen KEW, SEW en BEW positief worden ingezet?

Dit zijn maar een paar vragen die de financieel adviseur beantwoordt, samen met de klant. Tijdens de workshop bespreken we de uitdagingen, ideeën en oplossingen voor deze categorie klanten. Ook de fiscaal-juridische aandachtspunten komen aan bod.

Naast de eerdergenoemde onderwerpen behandelen we:

  • de demografische ontwikkelingen;
  • de wet- en regelgeving die specifiek gericht is op (de geldlening aan) ouderen;
  • aandachtspunten bij verzilveren van overwaarde op de woning;
  • kangoeroe- en mantelzorgwoningen;
  • de fiscaliteiten ten aanzien van financiering door ouderen (wegtikken 30-jaarstermijn hypotheekrenteaftrek en boedelmenging in geval van 2e, 3e of 4relatie);
  • zorgkosten, de eigen bijdrage Zorginstelling en uitleg Wlz en Wmo;
  • de mogelijkheden van de verschillende SVn-leningen;
  • de invloed van de opschuivende AOW- en pensioenrichtleeftijd op pensioenopbouw en lijfrentemogelijkheden;
  • ander vermogen dat de Financieel Rijpere Klant kan inzetten (vermogensbegeleiding).

Aflossingsblij en het pensioen
Actueel is uiteraard de actie ‘aflossingsblij’ van DNB. Wat houdt deze actie in? Over welke groep gaat het en over welke hypotheeksom? Belangrijk hierbij is de klant en zijn situatie te kennen voordat er wordt geadviseerd om te gaan aflossen. We beantwoorden deze vraag met een financieel plan waarin aan bod komt wat de klant kan en wil.

Verder te behandelen:
Ouder worden: houd je rekening met het eigen risico voor de zorgverzekering en met oplopende zorgkosten? Hoe hoog zijn die dan? Wil de klant thuis blijven wonen of in een instelling? Welke aanpassingen zijn er nodig aan de woning? Is verhuizen wenselijk? Hoe kijkt men aan tegen het levenstestament?

Ouder worden: hoe om te gaan met de actuele discussie van de 50-plusser met een aflossingsvrije hypotheek?
>> Lees het artikel uit Het Financieele Dagblad:
50-plusser-met-aflossingsvrije-hypotheek-rekent-zich-rijk

Overlijden: in hoeverre is bekend hoeveel erfbelasting er is verschuldigd bij het overlijden van de partner en welke invloed heeft dit op de betaalbaarheid van de maandlasten? Wat is het belang van het hebben van inzicht in het huwelijksgoederenregime en testamenten voor het financieel plan?

Beleggen: bij tegenvallende beleggingsresultaten: welke consequenties heeft dit voor de betaalbaarheid van de lasten (op termijn)? Welke mogelijke oplossingen zijn er?

Hoe om te gaan met het verzoek van de klant om de KEW/SEW/BEW af te kopen? Om welke reden wil de klant dit? Staat het water hem aan de lippen of houdt hij nu budget over om andere voorzieningen mee te treffen?

Agenda

Vanwege de huidige omstandigheden is er nog geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Astrid van den Ham en Agaat van Ekeren!

X