Workshop Scheiden en ondernemers

295.00

295.00

Een scheiding waarbij een van beide partners ondernemer is, brengt veel complexiteit met zich mee. Deze doelgroep heeft vaak extra behoefte aan deskundige begeleiding. Dit jaar zijn er voor het eerst meer dan twee miljoen ondernemingen in Nederland. Dat betekent dat de kans groot is dat u als professional geconfronteerd wordt met deze doelgroep. Indien u voor deze cliënten gesprekspartner wilt zijn, dient u de belangrijkste aandachtspunten te kunnen herkennen.

De Scheidingsdeskundige heeft daarom speciaal voor niet scheidingsprofessionals een themadag ontwikkeld. Tijdens deze dag komen de belangrijkste deelonderwerpen die samenhangen met scheidende ondernemers aan de orde. Dit stelt u in staat om de belangrijkste knelpunten te signaleren. U wordt gesprekspartner van deze interessante doelgroep. Thema’s die behandeld worden:

 • Ondernemers en scheiden (introductie)
 • De onderneming als onderdeel van de vermogensverdeling en verrekening
 • Waardering van de onderneming
 • Belastinglatenties
 • Oudedagsreserve
 • In eigen beheer opgebouwde pensioenen en overige oudedagsvoorzieningen
 • Het inkomen van de ondernemer
 • Alimentatierecht en ondernemers
 • Het vaststellen van het inkomen van de ondernemer
  • Winst
  • Kasstroom
 • Vaststellen behoefte en draagkracht.
 • Problemen omtrent rekening courantverhouding
 • Fiscale aspecten waaronder ook de terbeschikkingstellingsregeling
 • Rol van de accountant
 • Docent

  Drs. J. (Jacqueline) van de Vorm

  Agenda

  Dinsdag 27 oktober 2020 | 09.00 – 17.00 uur | Hoevelaken (Bureau DFO)

X