Workshop Aansprakelijkheid in het verkeer, DSA en OVS voor volmachten

Deze workshop is speciaal voor schadehandelaars bij verzekeraars en volmachtkantoren!

De workshop is enerzijds bedoeld als opfrissing van de bestaande kennis van het aansprakelijkheidsrecht en de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) maar vooral ook om uitleg te geven over de nieuwe regeling en de samenhang tussen alle drie de onderwerpen bij verkeersschades.  Hierbij wordt ook ingegaan op de vragen die in eerdere workshops zijn gesteld door gevolmachtigden en provinciale adviseurs.

In de workshop komen daarom aan de orde:

 • Vaststellen van aansprakelijkheid van partijen volgens het aansprakelijkheidsrecht (Burgerlijk Wetboek) en de Wegenverkeerswet (WVW);
 • Beoordelen of de schade in behandeling kan worden genomen op grond van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling en daarna verhaald kan worden conform OVS op de WA verzekeraar van de veroorzaker.
 • Verhalen van een  betaalde schadevergoeding of een betaalde vergoeding van een casco schade, op grond van de cascodekking conform OVS op de WA verzekeraar van de veroorzaker.

Waarom deelnemen?
Deelname is nuttig voor schadebehandelaars om deze onderwerpen helder op het netvlies te krijgen om zo veel voorkomende eenvoudige maar ook meer complexe aanrijdingssituaties adequaat te kunnen behandelen. Weet jij hoe te handelen in de volgende voorbeelden?

 • Een motorrijtuig komt op een parkeerterrein in botsing met een ander motorrijtuig. Beide motorrijtuigen waren bezig om een parkeervak te verlaten maar de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig zegt dat hij stilstond op het moment van de botsing.
 • Een motorrijtuig komt in botsing met een motorrijtuig waarvan de bestuurder géén voorrang verleende aan het andere motorrijtuig. De tegenpartij stelt echter dat dit andere motorrijtuig te hard reed.

  J
  e krijgt antwoord op vragen als:
 • Hoe moet de schade worden afgewikkeld volgens het gemene recht?
 • Op welke wijze zou de schade afgewikkeld moeten worden?
 • Op welke wijze zal de afwikkeling plaatsvinden als de auto van verzekerde ook casco verzekerd is?
X