Workshop: Samenvoegen van eigenwoningverledens van partners in complexe situaties

De afgelopen jaren zijn in verschillende workshops de werking van de wettelijke regeling, het Goedkeurend besluit en de draagplichtovereenkomst uitgelegd.

De uitwerking van de keuze voor de toepassing van het Goedkeurend besluit lijkt hierbij vrij eenvoudig. De eigenwoningverledens van de partners worden immers samengevoegd alsof er sprake is van één belastingplichtige.

Maar wat gebeurt er als beide partners een eigenwoningverleden hebben onder verschillende fiscale regimes, die in het verleden in dezelfde perioden langs elkaar liepen?

Welke (chronologische) volgorde geldt er dan bij twee eigenwoningverledens die worden samengevoegd? En welke invloed heeft het doorlopen van de renteaftrek op de hoofdsom van een schuld onder oud recht op de samengevoegde nieuwe leningdelen. Wanneer ‘botst’ hierbij het renteaftrekverleden van de partners?

In deze workshop geeft Rob Timmermans, directeur van Impact Financiële Opleidingen, uitleg over de wijze waarop eigenwoningverledens ‘smelten’ en hoe je dan op eenvoudige wijze de optimale hypotheekconstructie kunt samenstellen.

Docent

Rob Timmermans

X