Workshop Pensioenafwikkeling en scheiden

In een middag alle actualiteiten op een rij en verdieping op dit onderwerp

Rondom de pensioenafwikkeling bij een scheiding komt nogal wat kijken. Er zijn ontwikkelingen die belangrijk zijn om te weten. Reden voor ons om samen met expert Berry van Zuidam deze diverse belangrijke actualiteiten toe te lichten. Door deelname aan deze training wordt jouw kennis ten aanzien van pensioenafwikkeling bij scheiding gelijk opgefrist.

Waar gaan we het over hebben?
De volgende onderdelen komen aan de orde:

Wet bedrag ineens
Op 1 januari 2023 gaat de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in. Hiermee wordt een extra flexibiliseringsmogelijkheid toegevoegd aan pensioenvoorzieningen. Deelnemers mogen eenmalig op de pensioendatum 10% van het pensioen als een bedrag ineens opnemen. Voor de gebruikmaking gelden specifieke regels en aandachtspunten. Bij stellen die in het verleden zijn gescheiden of stellen die nog gaan scheiden heeft deze nieuwe mogelijkheid ook grote gevolgen. Er is immers geen toestemming nodig van een ex-partner om gebruik te maken van het bedrag ineens.

Status Wet Verdeling Pensioen bij scheiding

 • Uitgesteld tot 1 januari 2027?
 • Waar moeten we nu al rekening mee houden?

Pensioenverevening en de tweejaarstermijn, een ongelukkig huwelijk!
Bij veel scheidingen is verzuimd om afspraken over pensioenverevening binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder door te geven. Hierdoor ontstaat een ongemakkelijke levenslange afhankelijkheid tussen ex-echtgenoten. Ook ontstaan er fiscale problemen. Naar schatting heeft dit probleem betrekking op 750.000 pensioenregelingen in Nederland. Deze problemen kunnen met de juiste begeleiding echter opgelost worden!

Berry praat je bij over de wettelijke kaders van pensioenverdeling en wat je kunt doen om dit probleem op te lossen.

EXTRA’S!!!
Als deelnemer van de cursus krijg je een speciaal ontwikkelde toolkit t.w.v. €75,- exclusief btw, waarmee je jouw relaties op dit onderdeel kunt begeleiden. De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen.

 1. Theoretisch kader en handleiding voor de adviseur
  1. Uitleg problematiek
  2. Welke rol kun je vervullen bij het oplossen van dit probleem?
  3. Welke stappen moet je met jouw relatie doorlopen?
  4. Verdienmodel
 2. Overzicht pensioenfondsen en verzekeraars die meewerken aan rechtstreekse uitbetaling indien niet is voldaan aan de tweejaarstermijn.
 3. Modeldocumenten en standaardbrieven
  1. Voorbeeldbrief pensioenuitvoerder
  2. Machtiging opvragen gegevens
  3. Voorbeeldbrief aanschrijven ex-partner
  4. Model aanvullend convenant pensioenafspraken
 4. Naslagwerk Pensioenafwikkeling bij scheiding
 5. Marketingtekst (website – sociale media)
X