Webinar Pensioen: alle wijzingen toegelicht

Samen met docent Harry van Houdt organiseren wij speciaal voor financieel adviseurs, die geen pensioenadviseur zijn, een webinar over de komende wijziging van het pensioenstelsel. Waarom is het verstandig deze webinar te volgen?

Meer keuzes, minder zekerheid en meer vragen

De komende wijziging van het pensioenstelsel biedt deelnemers aan pensioenregelingen meer keuze. Een belangrijk verschil is dat hoogte van de pensioenregeling grotere uitslagen kan kennen, afhankelijk van de economische situatie. Dit zal leiden tot veel vragen ook bij jouw klanten.

Effect op veel diensten die je levert
Of het nu gaat om advies over hypotheken, vermogensvorming of oudedagsvoorzieningen, de wijziging zal effect hebben op jouw adviezen. Binnen de sector groeit de overtuiging dat, net als bijvoorbeeld de praktijk is in Zweden, het pensioen de start wordt van elk financieel plan in de komende jaren. Dat is ook niet zo verwonderlijk wanneer je bedenkt dat het op dit moment al gaat om een pot met 1.500 miljard euro aan pensioenkapitaal.

AFM: hoge eisen aan voorlichting

Ook de AFM voorziet veel behoefte aan voorlichting. DFO heeft hierover een nieuwsbrief uitgegeven. Deze kan je hier (eenmalig) gratis downloaden. Wft nieuwsbrief 931

Advies: start met oriëntatie op effecten pensioen
Volg deze training wanneer je nog niet zo goed op de hoogte bent van de komende wijzigingen, zodat je de hoofdlijnen kent en weet waar de wijzigingen je “normale advieswerk” gaan raken.

In deze praktische maar ook zeer interactieve training ben je in één dagdeel volledig bijgepraat over alle wijzigingen.

Wat kan je verwachten als je deelneemt?

 • Plaats binnen de Wft: wat mag wel en niet?
 • Wat mag een klant van een redelijk handelend en bekwaam adviseur verwachten?
 • Waar speelt “pensioen” een rol bij de reguliere werkzaamheden van de financieel adviseur niet zijnde een Wft pensioenadviseur.
 • Is een lijfrentevoorziening in het nieuwe stelsel interessant?
 • Waardeoverdracht van pensioenaanspraken. Wat zijn de kansen en bedreigingen?
 • We staan stil bij de risicodekkingen binnen de pensioenregeling.
 • We gaan uitgebreid in op de flexibiliseringsmogelijkheden en keuzes binnen het nieuwe stelsel.
 • Hoe zou een niet Wft deskundige kunnen samenwerken met een pensioen deskundige.
 • Het vergroot het inzicht welke mogelijkheden je kunt inzetten ter verbetering van de financiële positie van de klant.
 • Daarnaast komen andere inkomensbestanddelen voor de oude dag zoals lijfrente, stamrecht, oudedagsverplichting en oudedagsreserve, aan bod.
 • Je leert in deze training hoe deze producten optimaal kunnen worden ingezet voor het optimaliseren van de inkomenspositie van je klant.

Doelgroep

Adviseurs Wft Vermogen en Wft Hypotheken

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X