Workshop opruimkosten: hoe zit dat nou ook alweer?

Hoe zit dat nou ook alweer met de consequenties van plotselinge of geleidelijke verontreiniging; opruimkosten op eigen terrein of bij derden en risicoaansprakelijkheid dan wel schuldaansprakelijkheid bij milieuschade?

Genoeg ingrediënten om een workshop te verzorgen waarbij vanuit diverse invalshoeken en met heel veel praktijkvoorbeelden het onderwerp opruimkosten behandeld zal worden.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  • Hoe zit het met de zorgplicht van de verzekeringsadviseur bij opruimkosten?
  • Zijn de verzekerde sommen voor opruimingskosten afdoende of kan de zorgplicht van de assurantieadviseur aan de orde komen als de opruimingskosten de pan uit rijzen door overheidseisen of anderszins?
  • Kunnen de kosten voor de ontmanteling van een ontdekt drugslab op een brandpolis of milieuschadeverzekering worden verhaald in het kader van de dekking voor opruimingskosten?
  • Waarom is de ene asbestbrand de andere niet en staan de kranten vol bij bepaalde milieu-incidenten, terwijl andere grote vervuilingskwesties amper de pers halen?

Docent

ing A.R. Lengkeek MSc NIVRE-re.

Rob Lengkeek combineert als oud partner van Lengkeek Expertises ervaringen uit eigen langdurige en intensieve schaderegeling praktijk aan theoretische en beleidsmatige benadering van het onderwerp. In 2010 studeerde hij cum laude af voor een WO-Master opleiding Milieu-Natuurwetenschappen bij de Faculteit Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.

Doelgroep workshop opruimkosten

schadeadviseurs

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden. Heeft u interesse in deze bijeenkomst, dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO). U wordt dan op de hoogte gehouden van een eventuele nieuwe datum.

X