Workshop Levende have en bedrijfsschade

Speciaal voor in agrarische risico’s gespecialiseerde financieel dienstverleners, workshop over bedrijfsschade binnen de veeteelt.

Grote schades aan agrarische opstallen halen met regelmaat de (verzekerings)vakpers en zelfs af en toe de landelijke media. Dat is logisch: zeker wanneer in de opstallen dieren aanwezig zijn, hebben dit soort schades vaak een enorme impact op het bedrijfsresultaat en de voortzetting van het bedrijf. Denk aan stalbranden, instorting door sneeuwdruk, biogas-explosies vanuit mestputten, uitval van regelapparatuur, etc.

Voor een goed advies over zowel te verzekeren bedragen voor vee als de verzekerde bedragen en uitkeringstermijnen op een bedrijfsschadeverzekering is vanzelfsprekend branchespecifieke informatie nodig.

Belangrijke vragen die worden behandeld:

  • Welke informatie heeft een adviseur nodig om een te verzekeren bedrag op de bedrijfsschadeverzekering goed te kunnen berekenen?
  • Wat zijn de marktprijzen?
  • Zijn er leververplichtingen of kan de veehouder tegen marktprijzen aanbieden?
  • Wat zijn posten die tijdens de herbouw- en/of herstelperiode variabel zijn of als besparingen kunnen worden geboekt (bijvoorbeeld voerkosten en afschrijving)?
  • Inzake de uitkeringstermijn: zijn er problemen te verwachten met de omgevingsvergunning of is er een vergunning nodig op grond van de Wet Natuurbescherming?
  • Wat zijn levertijden van machines en installaties?
  • Hoe lang duurt een productiecyclus (opfokken tot levering)?

Docent

Jos Leussinkagrarisch expert bij Lengkeek, neemt adviseurs mee in de praktijk van de berekening van de waarde van de dieren en de bedrijfsschades met betrekking tot levende have. Een must voor iedere agro-verzekeringsadviseur!

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?

Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X