Workshop kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming

De AFM heeft aangekondigd een uitgebreid onderzoek onder financieel advieskantoren te doen naar de kwaliteit van de advisering op het gebied van hypothecair krediet. Daarbij is aangegeven dat onder meer extra gelet zal worden op de adviezen In het kader van onvoorzienbare voorvallen zoals overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid.

Door drukte en andere zaken merken wij dat bij een aantal kantoren de details van het advies proces en dan vooral de vastlegging daarvan iets minder scherp in beeld is gebleven dan noodzakelijk is.

Om die reden hebben wij Rob Timmermans gevraagd om in een workshop Adviesdossier eens even grondig alle eisen van het Hypotheekadvies te behandelen, waardoor alle deelnemers weer up-to-date zijn en het adviesdossier worden opgesteld conform de eisen van de Wft.

In deze workshop gaat Rob Timmermans naast de kwaliteit van het hypotheekadvies en het efficiënt samenstellen van het adviesrapport, ook in op actuele zaken waar je als hypotheekadviseur nu mee te maken hebt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de workshop (onder meer) aan bod:

De hypotheekconstructie

Vastleggen van risico’s (life-events)

Vastleggen van afwijkingen van het advies

Passend en klant specifiek advies

Aandachtspunten in het adviesrapport

Renteadvies en advies over de geldverstrekker

Inclusief checklist hypotheken en diverse commerciële teksten hypotheekmarkt met actualiteiten en ontwikkelingen om te delen met uw particulieren relaties.

Als hypotheekadviseur word je door de toezichthouder niet beoordeeld op de kwaliteit van je gesprek met de klant, maar op de wijze waarop het adviesproces is vastgelegd in de adviesrapportage. Wanneer is het advies passend bij de situatie van de klant? En hoe zorg je ervoor dat de betaalbaarheid van de lasten juist zijn onderbouwd?

In deze workshop legt Rob uit hoe je in de praktijk kort en bondig een adviesdossier kunt samenstellen, waarin je op de juiste manier de klantsituatie en diens wensen en doelstellingen in beeld brengt.

Docent

Rob Timmermans

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X