Workshop Kifid uitspraken schadeverzekeringen

195.00

195.00

(Nog) Beter opkomen voor de rechten van uw klant bij veel voorkomende afwijzingsgronden

 Hoe zit het met het kennisniveau van de gemiddelde medewerker van een schadeverzekeraar? Financieel adviseurs hebben daar een opvallend gelijkgestemde mening over: het niveau is minder dan in het verleden.

Dat is geen opzet van de verzekeringsmaatschappijen en uiteraard gaat er dagelijks heel veel goed. Maar het leidt er wel toe dat er dagelijks door medewerkers van verzekeringsmaatschappijen met grote stelligheid standpunten ten nadele van klanten worden ingenomen die feitelijk onjuist zijn.

Belangrijke rol adviseur

Het onafhankelijke financieel advieskantoor vervult juist in die situatie een belangrijke rol voor de consument: het signaleren en corrigeren van situaties waar verzekeraars onbedoeld steken laten vallen.

Samen met de bekende en in intermediaire verzekeringskwesties gespecialiseerde advocaat Robin van Beem heeft Bureau DFO een middag ontwikkeld waarin vanuit een juridisch perspectief een aantal veel voorkomende kwesties worden behandeld. Bij veel van deze situaties heeft de geschillencommissie Kifid inmiddels duidelijk aangegeven wat de rechten van de consument zijn.

Na deze bijeenkomst zult u nog beter kunnen opkomen voor de belangen van uw klanten indien deze geconfronteerd worden met een afwijzing van een schade door een verzekeraar.

Inhoud workshop

  • Welke procedure moet de aanbieder volgen en welke sancties kan de verzekeraar nemen wanneer deze meent dat bij de aanvraag van de verzekering onjuiste gegevens zijn verstrekt?
  • Wat zijn de rechten van de verzekeringnemer indien na een schade blijkt dat niet voldaan is aan de primaire dekkingsomschrijving?
  • Verzekeringsnemers hebben een Maar hoe ver gaat deze en wanneer mag aan schending hiervan sancties worden verbonden?
  • Wanneer mag een verzekeraar het niet naleven van garantieclausules en preventiemaatregelen sanctioneren met een afwijzing van schadevergoeding?
  • Wat wordt verstaan onder medewerkingsplicht van de verzekeringnemer en hoe ver gaat deze plicht?
  • Is elke niet tijdige betaling van de premie “premiewanbetaling” en wanneer kan een te late betaling leiden tot verlies aan dekking?

Twijfelt u bij het beantwoorden van (een aantal van) deze vragen? Meld u dan aan voor deze leerzame training. U krijgt goed gedocumenteerd de antwoorden op deze en andere vragen, die belangrijk zijn voor het correct behartigen van de belangen van uw relaties die te maken krijgen met een schade.

Docent

Mr Robin van Beem is gespecialiseerd in verzekeringsrecht en is, naast gastdocent aan de Universiteit Nijmegen, advocaat. Robin van Beem publiceert regelmatig in de vakpers.

Agenda

Woensdag 25 maart 2020 | 13.30-17.00 uur | Hoevelaken (Bureau DFO)

X