Workshop Kifid uitspraken Autoverzekeringen

In deze workshop zullen we inhoudelijk een aantal zeer relevante uitspraken van Kifid omtrent de branche Auto de revue laten passeren. Deze uitspraken zijn voor u en uw medewerkers van belang in de dagelijkse advieswerkzaamheden.

Met behulp van verschillende Kifid uitspraken krijgt u meer tools en kennis, zodat u uw rol als adviseur kunt vervullen en de toegevoegde waarde kunt aantonen.

Vraagstukken die aan de orde komen zijn:

  • Weet u nog wat een Incident is en welke risico’s dit meebrengt voor uw relatie? Wij staan uitgebreid stil bij het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem financiële Instellingen.
  • Welke rol heeft u als adviseur bij het wijzen van uw klant op de verplichtingen m.b.t. het in de auto aanwezige alarm? Bespreekt u met de klant het belang van het alarmcertificaat? Beseft u welke consequenties dit voor u als adviseur kan hebben?
  • Hoe helpt u uw WA-verzekerde relatie als de tegenpartij een uitkering ontvangt en uw relatie vindt dat hij niet aansprakelijk is en de verzekeraar heeft geen aanvullende informatie gevraagd?
  • Kent u de juiste strekking van de “No-blame – No-Claim” regeling nog?
  • Weet u hoe het zit met de dekking van de navigatie op de autoverzekering van uw relatie? Is dit een accessoire? Wat betekent dit voor de verzekeringsuitkering?
  • Wat houdt de primaire dekkingsbepaling in binnen de verzekeringsvoorwaarden? Welke situaties kunnen er ontstaan indien kentekenhouder niet de verzekeringnemer is?
  • Wijst u uw klanten op de normale voorzichtigheidsclausule en de risico’s die daaruit mogelijk kunnen voorvloeien?
  • Art 7:934 BW heeft regels over de wijze waarop er moet worden aangemaand. Kent u de laatste richtlijnen en de risico’s voor uw klant?

Doelgroep: Binnendienstadviseurs Schade (intermediair)

Docente

Miranda Nap is al meer dan 25 jaar werkzaam in het verzekeringsvak. Haar passie ligt vooral in het vak schade- en inkomensverzekeringen. Ze heeft veel expertise en ervaring opgebouwd in de automotive gerelateerde verzekeringsproducten.

Inmiddels is ze werkzaam als zelfstandige (ZZP-er) en o.a. inzetbaar bij verzekeraars, (gevolmachtigd) intermediair voor interim opdrachten en projecten.

Agenda

Maandag 20 april | 13.00 – 17.00 uur | Hoevelaken

X