Workshop Kifid uitspraken Autoverzekeringen

In deze workshop zullen we inhoudelijk een aantal zeer relevante uitspraken van Kifid omtrent de branche Auto de revue laten passeren. Deze uitspraken zijn voor u en uw medewerkers van belang in de dagelijkse advieswerkzaamheden.

Met behulp van verschillende Kifid uitspraken krijgt u meer tools en kennis, zodat u uw rol als adviseur kunt vervullen en de toegevoegde waarde kunt aantonen.

KiFiD deed onlangs een uitspraak omtrent een autoverzekering en de zorgplicht van de adviseur:

Bij een verplichting van een werkend alarmsysteem moet er een geldig alarmcertificaat aanwezig zijn. De situatie die zich hier voordoet is als volgt.

Autoverzekering wordt in 2013 afgesloten met de vermelding van het aanwezig zijn van een werkend alarmsysteem klasse III. In de clausule vermeldt verzekeraar op welke wijze verzekerde moet zorgdragen voor het werkbaar houden van het alarmsysteem en hoe hij dit aan moeten kunnen tonen.

Eind 2015 wordt de auto gestolen en blijkt het alarmcertificaat reeds verlopen te zijn sinds 2009. Er heeft in de tussentijd dus geen keuring van het alarm plaatsgevonden, er kan dus door verzekerde niet aangetoond worden dat het alarmsysteem van de gestolen auto nog werkbaar was.

Consument vordert de diefstalschade bij de adviseur. Adviseur heeft bij het afsluiten van de verzekering vermeldt dat de auto voorzien dient te zijn van een werkend alarmsysteem klasse III. Er is verder niet aan de orde gekomen op welke wijze dit systeem aantoonbaar werkbaar moet worden gehouden.

Op grond van onderzoek van alle feiten heeft de geschillencommissie vastgesteld dat het uitleggen van de aantoonbaarheid van het werkbaar houden van het alarmsysteem een taak is binnen het advies van de Adviseur.

De uitspraak is dan ook in het voordeel van de Consument en de Adviseur dient de waarde van de gestolen auto ad Eur 22.500 te vergoeden aan de klant.

Dus ondanks dat de polis aangeeft hoe de klant de werkbaarheid van het alarmsysteem moet aantonen, ligt er een enorme verantwoordelijkheid bij u, als adviseur!

>>Lees hier de uitspraak

Vraagstukken die in de workshop aan de orde komen zijn:

  • Weet u nog wat een Incident is en welke risico’s dit meebrengt voor uw relatie? Wij staan uitgebreid stil bij het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem financiële Instellingen.
  • Welke rol heeft u als adviseur bij het wijzen van uw klant op de verplichtingen m.b.t. het in de auto aanwezige alarm? Bespreekt u met de klant het belang van het alarmcertificaat? Beseft u welke consequenties dit voor u als adviseur kan hebben?
  • Hoe helpt u uw WA-verzekerde relatie als de tegenpartij een uitkering ontvangt en uw relatie vindt dat hij niet aansprakelijk is en de verzekeraar heeft geen aanvullende informatie gevraagd?
  • Weet u hoe het zit met de dekking van de navigatie op de autoverzekering van uw relatie? Is dit een accessoire? Wat betekent dit voor de verzekeringsuitkering?
  • Wat houdt de primaire dekkingsbepaling in binnen de verzekeringsvoorwaarden? Welke situaties kunnen er ontstaan indien kentekenhouder niet de verzekeringnemer is?
  • Wijst u uw klanten op de normale voorzichtigheidsclausule en de risico’s die daaruit mogelijk kunnen voortvloeien?
  • Art 7:934 BW heeft regels over de wijze waarop er moet worden aangemaand. Kent u de laatste richtlijnen en de risico’s voor uw klant?

Doelgroep:
Binnendienstadviseurs Schade (intermediair)

Docente
Miranda Nap is al meer dan 25 jaar werkzaam in het verzekeringsvak. Haar passie ligt vooral in het vak schade- en inkomensverzekeringen. Ze heeft veel expertise en ervaring opgebouwd in de automotive gerelateerde verzekeringsproducten.

Inmiddels is ze werkzaam als zelfstandige (ZZP-er) en o.a. inzetbaar bij verzekeraars, (gevolmachtigd) intermediair voor interim opdrachten en projecten.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar Meriam van der Griend en Agaat van Ekeren! Wij informeren u graag over nieuwe data.

 

X