Workshop Huurrecht

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland.

De rente over spaargeld is momenteel extreem laag. Het scenario dat over spaargeld een vergoeding aan de bank moet worden betaald, wordt in de media veelvuldig belicht. Het is daarom begrijpelijk dat een groeiend aantal consumenten overweegt om deels uit eigen middelen, en deels via een hypothecair krediet, een woning te kopen om deze vervolgens te verhuren.

De vraag is echter of de consumenten die deze investering overwegen, zich wel in voldoende mate realiseren wat het Nederlands huurrecht voor gevolgen kan hebben op hun investering.

Wat kunt u verwachten als u deelneemt?

De workshop is gericht op de financieel adviseur die een klant bijstaat die een pand wil kopen om te verhuren.  De volgende onderwerpen zullen onder meer aan de orde komen:

  • Lasten bij verhuur: belastingen, onderhoud, mutaties, beheer
  • Zelf doen of uitbesteden?
  • Het huurcontract: opzeggingsbescherming en huurprijsbescherming
  • De VVE: rechten en plichten
  • De hypotheek; aansprakelijkheid voor advisering

Daarnaast is er gelegenheid om in te gaan op vragen en casusposities zoals deelnemers die in de praktijk hebben meegemaakt.

Doelgroep: Hypotheekadviseurs, intermediairs

De hypothecair adviseur die zijn relaties niet alleen een goed advies kan geven over een passende financiële oplossing, maar zijn relaties ook kan wijzen op de consequenties die het huurrecht waarmee de klant te maken krijgt zal voor de klant zijn meerwaarde tonen.

Voor ons reden om de leerzame workshop Huurrecht voor de Hypotheekadviseur te organiseren.

Docent

Mr. Frank van der Hoek
De heer Van der Hoek wordt in vakkringen gezien als een expert op het gebied van het huurrecht. Eerst als advocaat en later als kantonrechter heeft hij veel met geschillen tussen huurders en verhuurders te maken gehad. Tevens is hij docent, auteur/redacteur van het “standaardwerk” Tekst en commentaar Huurrecht en raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.
De ervaring en kennis van de heer Van der Hoek staat er borg voor dat vragen die bij deelnemers tijdens deze workshop opkomen van een juridisch goed gefundeerd antwoord worden voorzien.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?

Stuur een e-mail naar Astrid van den Ham en Agaat van Ekeren!

X